Thứ Tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng

Ngày đăng:08:39 12/01/2021
Lượt xem: 848
Cỡ chữ
Chiều ngày 11/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, Khoá II. Hội nghị do Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
 
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chỉ đạo Hội nghị
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương khẳng định, để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, với vị trí vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, vận động đoàn viên và người lao động phát huy mặt tích cực và thuận lợi, khắc phục các mặt hạn chế, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của NHNN Trung ương và của ngành Ngân hàng năm 2020.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến tháng 12/2020, tổng số đoàn viên và người lao động của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương là 2.411 người, trong đó số lượng đoàn viên nữ là 1.410 người, chiếm tỷ lệ 58%.

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi nghiệp vụ.

Ngay từ đầu năm 2020, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai tổ chức các hoạt động phong trào, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi, động viên đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù trong điều kiện thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động phong trào của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương phải lùi hoặc sắp xếp lại thời gian tổ chức, hoạt động của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cơ bản vẫn được thực hiện hiệu quả như: Tổ chức thành công Chương trình giao hữu thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan NHTW lần thứ XXIV, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII; Tổ chức thành công Giải bóng đá truyền thống lần thứ X; Tham gia giải giao lưu thể thao Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp; Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Cầu lông, Bóng bàn, Tennis... tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên luyện tập nâng cao sức khoẻ.

Ngoài các hoạt động chung do Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức, các Công đoàn cơ sở đã chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao phong phú, phù hợp với hoạt động của đơn vị, nâng cao đời sống tinh thần, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động như: Tiền lương, phúc lợi, BHXH, BHYT, giờ làm việc, nghỉ phép... đảm bảo công khai, dân chủ, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định; Phối hợp với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ thuộc diện chính sách, gia đình đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn ốm đau, bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày...

Các nội dung thi đua đã được Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của NHNN Trung ương, của từng đơn vị, hình thức, biện pháp triển khai phù hợp, hiệu quả như phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo"...; Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng do Công đoàn NHVN phát động; Tổ chức thành công cuộc thi "Viết về đạo đức nghề nghiệp và văn hoá ứng xử"...

C:\Users\anh.nguyenmai2\Desktop\Toàn cảnh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị
 

Năm 2020, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã bám sát Quy chế hoạt động và chương trình công tác nhiệm kỳ 2018-2023, chương trình công tác năm, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, kết nạp mới 86 đoàn viên công đoàn.

Công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ đoàn viên và người lao động NHNN Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Năm 2020 đã có 95% chị em đạt danh hiệu Phụ nữ "hai giỏi".

Công tác tài chính công đoàn thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo tuân thủ đúng chế độ về thu, chi tài chính công đoàn, công tác hạch toán kế toán ứng dụng phần mềm kế toán theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Công đoàn cấp trên. Trong năm 2020, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn NHNN Trung ương đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính tại Cơ quan Công đoàn NHNN Trung ương và 03 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công tác an sinh xã hội được Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà đồng bào vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Đẩy mạnh Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng chuyên môn với tổ chức công đoàn

Mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính NHNN Trung ương và Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định tại Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương. Qua đó, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quản chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc, đặc biệt là công tác triển khai thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như động viên, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành về sử dụng tài sản, tác phong làm việc, giờ giấc làm việc, trang phục... đều được nâng cao rõ rệt, cơ quan, công sở, phòng làm việc đều khang trang, sạch đẹp, văn minh lịch sự.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thống đốc Thường trực- Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, sự vào cuộc của tổ chức công đoàn và đặc biệt là sự ủng hộ, tự giác hưởng ứng tích cực của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên công tác cải cách hành chính, trật tự nội vụ và triển khai các quy chế, quy định nội bộ có chuyển biến tích cực.
 

C:\Users\anh.nguyenmai2\Desktop\Nghị.jpg
 

Đ/c Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương phát biểu tại Hội nghị
 

Phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Ngành, sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Đảng uỷ Cơ quan NHTW, Công đoàn NHVN, Công đoàn Cơ quan NHNN đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú – Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, Chủ tịch Công đoàn NHVN ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2020 của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương. Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trên cơ sở nắm được chương trình công tác của Công đoàn Ngành, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cần tập trung vào những nội dung, mục tiêu lớn đặt ra; Nâng cao hơn nữa vị thế, lòng tin của đoàn viên và người lao động vào hoạt động công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh hơn; Nâng cao hơn nữa vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tại Hội nghị, về triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Thống đốc yêu cầu Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị của Ngành, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương trong giai đoạn mới; Tăng cường công tác vận động, giáo dục đoàn viên công đoàn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức, thi đua trên mọi lĩnh vực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN;

Hai là, tổ chức và hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng;

Ba là, phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, chủ động thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên và người lao động ốm đau, hoàn cảnh gia đình khó khăn… Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài Ngành; tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng…;

Bốn là, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả.Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì có hiệu quả các Câu lạc bộ như Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá…;

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức có nếp sống văn minh, quản lý trật tự an toàn, phối hợp với các đơn vị chức năn để xây dựng nếp sống văn hóa công chức lành mạnh. Đặc biệt, trong thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn tiếp ra hết sức phức tạp, đề nghị các đồng chí quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không lơ là…
 

Hà My – Mai Anh

Ảnh: MT

Theo sbv.gov.vn
 


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu