MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 17/2021


 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Kinh tế tuần hoàn: Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
TS. Nguyễn Đình Đáp
 
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
10- Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Trần Việt Bắc,
Tô Thị Linh
 
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
14- Ứng dụng ma trận Tows trong việc xây dựng trải nghiệm khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Vũ Hồng Thanh,
ThS. Trần Thị Lan Hương
 
21- Định hướng hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện luật xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung.
ThS. Võ Thị Mỹ Hương
 
26- Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trước xu hướng chuyển đổi số.
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
32- Sử dụng kết hợp hai phương pháp PCA - DEA trong lựa chọn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán.
TS. Phạm Thị Mai Anh

 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
42- Agribank Kon Tum thực hiện tốt việc hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Hồng Hoa

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
44- Hiệu quả tín dụng chính sách ở Gia Lai.
Đông Dư

 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
47- Đảm bảo quyền kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy tài chính toàn diện theo kinh nghiệm một số nước và Việt Nam.
ThS. Lưu Minh Sang,
ThS. Nguyễn Ngọc Phương Hồng

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Bác Hồ: “Đi công tác thì cốt công việc”*.
 
 
TIN TỨC
 
1 TCNH số 17 tháng 9/2021
2 TCNH số 17 tháng 9/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187