MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 16/2021


 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Ảnh hưởng của bất ổn chính sách kinh tế thế giới đến Việt Nam và một số khuyến nghị.
TS. Lê Hải Trung,
Phan Công Duy,
Tô Thị Vân Anh
 
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
11- Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên thị trường ngoại tệ và một số hàm ý chính sách.
GS., TS. Nguyễn Văn Tiến,
ThS. Đỗ Phú Đông

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
17- Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,
Nguyễn Ngọc Anh Thư
 
24- Xung đột lợi ích giữa bên thuê, bên mượn và bên nhận thế chấp tài sản: Nhìn từ quy định mới.
TS. Bùi Đức Giang

 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
28- Quản trị rủi ro tại Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
PGS., TS. Phan Văn Tính,
TS. Trịnh Thu Thủy
 
33- Doanh nghiệp vươn lên trong trạng thái bình thường mới.
PGS., TS. Nguyễn Thanh Phương
 
39- Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi, nâng cao nhận thức người gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân.
Phạm Tuấn
 
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
41- Đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Duyên Nguyễn
 
44- Agribank Chi nhánh Thăng Long: Giữ vững bản sắc văn hóa ngân hàng để nối tiếp thành công.
Đoàn Ngọc Lưu
 
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
47- Hiệu quả tín dụng chính sách ở vùng đất hiếu học Quỳnh Lưu.
Hữu Thịnh,
Minh Dư 
 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
49- Lạm phát toàn cầu có quay trở lại? Phản ứng của các ngân hàng trung ương.
ThS. Nguyễn Thị Thúy Linh
 
54- Cơ hội của tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương phát hành đối với hệ thống tài chính tiền tệ.
ThS. Nguyễn Trung Anh
 
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 
57- Câu chuyện về chiếc áo của Bác ngày 2/9/1945.
 
TIN TỨC
 
 
1 TCNH số 16 tháng 8/2021
2 TCNH số 16 tháng 8/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187