MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 14/2021


 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Phát triển tài chính toàn diện hướng tới ổn định tài chính tại Việt Nam.
PGS., TS. Lê Thị Diệu Huyền
 
 
8- Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái biển cho phát triển bền vững.
TS. Nguyễn Đình Đáp,
ThS. Đoàn Thị Minh Phượng

 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
12- Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Phương Linh
 
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
15- Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay.
TS. Hà Lệ Thủy
 
23- Quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Quỹ tín dụng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị.
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh


 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
27- Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và vai trò trung tâm của doanh nghiệp. 
TS. Nguyễn Hải Đăng
 
36- Một số yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm tiền gửi.
Tuấn Hưng


 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
39- Agribank góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
Tuấn Minh
 

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
42- Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.
ThS. Trần Minh Hiếu,
ThS. Phạm Thanh An
 

 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
51- Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng - Kinh nghiệm Úc và bài học cho Việt Nam.
TS. Trần Thị Quang Hồng
 

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
59- Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ.

 
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
60- Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19.
Duyên Nguyễn
 
 
TIN TỨC
 

1 TCNH số 14 tháng 7/2021
2 TCNH số 14 tháng 7/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187