MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 12/2021NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Để hỗ trợ doanh nghiệp “biến nguy thành cơ”…!
TS. Nguyễn Minh Phong

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
8- Thực trạng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị. 
PGS., TS. Phạm Thị Hoàng Anh,
Nguyễn Thị Lý,
Lại Thu Hằng
 
14- Áp dụng mô hình COSO trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán Quỹ tín dụng nhân dân.
ThS. Trương Hồng Quang

 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
21- Đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị.
TS. Trịnh Thị Phan Lan

 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
25- Giải pháp tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
ThS. Nguyễn Quốc Hưng
 
30- Mua trái phiếu dài hạn - Một cơ sở để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia sâu vào tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.
Việt Hưng

 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
32- Agribank: Chủ động, quyết tâm, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19.
Phạm Linh

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
35- Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch Covid-19.
Việt Hải

 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
37- Thực trạng triển khai ngân hàng số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
ThS. Võ Minh
 
42- Hệ thống ngân hàng Tây Ninh đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
ThS. Đào Văn Công
 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
46- Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa tại Trung Quốc và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.
TS. Mai Hương Giang 
 
50- Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát đối với dịch vụ tài chính - Kinh nghiệm của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam.
TS. Nguyễn Tường Vân

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách báo chí Hồ Chí Minh.
Hà Lam

 
TIN TỨC
1 TCNH số 12 tháng 6/2021
2 TCNH số 12 tháng 6/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187