MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 11/2021


 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Xu hướng giá hàng hóa thế giới và tác động tới Việt Nam.
TS. Nguyễn Tú Anh,
Đinh Thu Hằng

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
9- Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
PGS.,TS. Lê Thanh Tâm,
Đoàn Minh Ngọc,
Bùi Thu Giang
 
16- Quy định mới về tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và giải pháp triển khai trong hoạt động cấp tín dụng.
TS. Viên Thế Giang

 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
22- Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa tại Việt Nam.
TS. Nguyễn Thị Thanh Tân,
ThS. Nguyễn Đức Dũng
 
29- Củng cố niềm tin người gửi tiền bằng hạn mức bảo hiểm tiền gửi phù hợp.
Vĩnh Hưng

 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
31- Nâng cao chất lượng nhân lực của các Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam.
PGS., TS. Đào Minh Phúc
 
36- Agribank góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo.
Thanh Mai

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
40- Đổi thay từ nguồn vốn ưu đãi.
Hương Giang
 
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
42- Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống TABMIS trong công tác quản lý ngân sách tại các kho bạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
TS. Trịnh Thị Huyền Thương,
Mai Thanh Sơn

 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
50- Tác động của Fintech đến tài chính toàn diện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
TS. Bùi Huy Trung
 
55- Hội nhập tài chính và đói nghèo ở các nước đang phát triển khu vực châu Á.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Dương,
PGS., TS. Đặng Ngọc Đức,
TS. Lương Thái Bảo,
Phạm Trọng Cường

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
60- Bài học về trau dồi Tiếng Việt.
 
 
TIN TỨC
1 TCNH số 11 tháng 6/2021
2 TCNH số 11 tháng 6/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187