MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 10/2021LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
 
2- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
GS., TS. Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
10- Kinh tế số Việt Nam - Những điểm nghẽn cần tháo gỡ và các giải pháp phát triển theo hướng bền vững.
PGS., TS. Trần Mai Ước

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
16- Xu hướng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt dưới tác động của đại dịch Covid-19.  
PGS., TS. Phạm Thị Hoàng Anh,
TS. Phạm Mạnh Hùng,
ThS. Trương Hoàng Diệp Hương,
ThS. Phạm Đức Anh
 
23- Phương thức thanh toán BPO - Sản phẩm thay thế L/C trong tương lai?
TS. Nguyễn Thị Cẩm Thủy,
ThS. Hoàng Phương Dung
 
28- Các yếu tố thành công chính của thanh toán di động.
PGS., TS. Hà Nam Khánh Giao
 
39- Tìm hiểu về các loại tiền phi vật chất.
TS. Lại Thị Thanh Loan
 
44- Gia tăng nợ hộ gia đình và ổn định tài chính tại Việt Nam - Tiếp cận từ góc độ chính sách vĩ mô.
TS. Đỗ Thị Hà Thương

 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
49- Agribank Kon Tum đồng hành cùng chủ trương phát triển nông nghiệp của tỉnh.
Hồng Hạnh

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
52- Tín dụng chính sách: Khi Trung ương và địa phương cùng vào cuộc.
Minh Ngọc 

 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
54- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Covid-19 đến chiến lược đầu tư của Quỹ đầu tư quốc gia.
TS. Đinh Bảo Ngọc

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
58- Ghi nhớ lời căn dặn của Bác về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 
TIN TỨC
1 TCNH số 10 tháng 5/2021
2 TCNH số 10 tháng 5/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187