MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 9/2021

 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Nhận thức mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế. 
TS. Nguyễn Minh Phong

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
8- Xu hướng tích hợp các dịch vụ tài chính: Lý thuyết đến thực tiễn tại một sốquốc gia và khuyến nghị đối với Việt Nam.
PGS., TS. Đào Minh Phúc
TS. Vũ Mai Chi
 
16- Quan hệ giữa quản trị công ty trong ngân hàng với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
ThS. Nguyễn Vĩnh Hưng,
ThS. Phan Minh Anh,
TS. Đào Thị Huyền Anh,
ThS. Nguyễn Huy Toàn,
ThS. Nguyễn Thị Lan Chi
 
27- Thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chuyển đổi số.
TS. Lương Văn Hải

 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
35- Hành lang pháp lý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn.
TS. Bùi Đức Giang

 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
40- Agribank sẵn sàng bứt phá cho nấc thang phát triển vươn tầm nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam.
Phạm Tuấn

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
44- Sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách tại tỉnh Kon Tum.
Nguyễn Văn Chiến
 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

 
47- Đại dịch Covid-19 đã khiến làn sóng nợ thứ tư trở nên nguy hiểm và rủi ro hơn
ThS. Nguyễn Thị Thúy Linh
 
52- Phát triển kinh tế số ASEAN: Thực trạng và giải pháp.
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Bác Hồ về thăm làng Bưởi ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên.
 
 
TIN TỨC
1 TCNH số 09 tháng 5/2021
2 TCNH số 09 tháng 5/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187