MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 6/2021

 
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.
PGS., TS. Nguyễn Chí Hải,
ThS. Huỳnh Thị Ly Na
 
12- Điều hành chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế chống đỡ với đại dịch Covid-19 và định hướng năm 2021.
ThS. Phạm Thanh Hà
 
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
17- Thực trạng xử lý nợ tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách.
TS. Nguyễn Thị Kim Quỳnh,
ThS. Đặng Đình Thích,
TS. Bùi Tín Nghị
 
23- Chính sách tín dụng của ngành Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
TS. Vũ Mai Chi
 
28- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại theo mô hình Pestel và một số đề xuất.
TS. Vũ Hồng Thanh
 
33- Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng phương thức thanh toán điện tử tại Hà Nội dưới tác động của đại dịch Covid-19.
ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh,
Dương Thu Hương

 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
41- Các điều kiện ảnh hưởng đến phát triển cho vay ngang hàng tại Việt Nam.
TS. Trần Nguyễn Minh Hải,
Tô Thị Hoàng Lộc,
Trần Đình Gia Ngân,
Mai Hoàng Bảo Trâm
 
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
49- Agribank thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nhằm hỗ trợ khách hàng.
Nguyễn Duyên

 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
52- Điểm tựa tin cậy của người nghèo.
Bình Nhi
 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
54- Kinh nghiệm về công nghệ tài chính thông qua ngân hàng mở trên thế giới và giải pháp cho Việt Nam.
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung,
TS. Hoàng Hải Yến

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
59- Cây xanh bốn mùa.
 
 
TIN TỨC
 

1 TCNH số 6 tháng 03/2021
2 TCNH số 6 tháng 03/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187