MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 05/2021


 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Ứng dụng mô hình dữ liệu hỗn hợp trong dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam.
ThS. Hoàng Việt Phương, 
ThS. Trịnh Thị Thơm,
ThS. Trần Thanh Hoa,
ThS. Lê Hoàng Quân,
ThS. Mai Thị Lan Hương, 
ThS. Phạm Đức Anh

 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 
9- Những điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam năm 2020.
PGS., TS. Lê Thị Tuấn Nghĩa
 
13- Điều hành chính sách lãi suất: Thành công của giai đoạn 2016 - 2020.
Đào Minh Thắng

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

 
16- Tín dụng bất động sản tại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020: Thực trạng và khuyến nghị.
PGS., TS. Phạm Thị Hoàng Anh,
ThS. Trương Hoàng Diệp Hương
 
21- Tác động của đại dịch Covid-19 và đề xuất một số giải pháp đối với hoạt động ngân hàng.
TS. Hà Thị Tuyết Minh
 
26- Cấu trúc vốn và tính bền vững của các hoạt động tài chính vi mô - Nghiên cứu trường hợp Việt Nam.
ThS. Phan Thanh Bình,
ThS. Trương Ánh Minh
 
30- Thay đổi thói quen hướng tới sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trước tác động của đại dịch Covid-19.
ThS. Lê Hữu Hưng

 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 
33- Nghệ An nỗ lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
ThS. Nguyễn Thị Thu Thu
 
38- Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ vượt qua khó khăn trong năm 2020, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
ThS. Trần Quốc Hà,
ThS. Lê Thị Kim Hằng
 
41- Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Vương Trí Phong
 
45- Tháo gỡ khó khăn cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
TS. Nguyễn Cảnh Hiệp

 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

 
48- Agribank luôn đồng hành cùng khách hàng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Nguyễn Duyên
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
52- Đồng vốn nhân văn trên quê hương Hà Tĩnh.
Nguyễn Văn Chiến

 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

 
56- Gia nhập Ngân hàng Thanh toán Quốc tế - Bước tiến trong hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng.
Tô Huy Vũ
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
60- Gương mẫu tôn trọng luật lệ.
 
 
TIN TỨC 

1 TCNH số 05 tháng 3/2021
2 TCNH số 05 tháng 3/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187