MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ NGÂN HÀNG SỐ - SỐ 2/2021


 
Chính sách và sự kiện

 
2 - Triển khai mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử an toàn, hiệu quả.
Phạm Minh Thư
 
6 - Hiệp định EVFTA thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
ThS. Vũ Thị Ngân

 
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 
9 - Ứng dụng Blockchain trong giao dịch l/c tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
ThS. Nguyễn Nhi Quang
 
18 - Phân tích dữ liệu ngân hàng trên sàn giao dịch chứng khoán sử dụng ngôn ngữ Apache Pig.
Ngô Cơ Bản, ThS. Vũ Thị Nguyệt

 
AN NINH - BẢO MẬT

 
22 - Thúc đẩy điện toán đám mây Make in Vietnam.
Trịnh Thị Thu Hà

 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SỐ

 
26 - API chuyển đổi cho Open Banking.
ThS. Bùi Thị Trà Ly
ThS. Phạm Tùng Hương
 
30 - Phân tích dữ liệu ngân hàng với Machine Learning.
ThS. Hoàng Thị Dung

 
SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP

 
35 - Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ sổ cái phân tán trong điều kiện nền kinh tế số.
TS. Nguyễn Đình Trung
 
41 - Các ứng dụng của công cụ Data Mining.
Nguyễn Minh Dũng

 
TIN TỨC
1 C.ĐỀ CN VÀ NHS số 02/2021
2 C.ĐỀ CN VÀ NHS số 02/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187