MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 2/2021 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Điều hành kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kiểm soát đại dịch Covid-19.
PGS., TS. Nguyễn Trọng Tài,
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
 
8- Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ kinh tế hợp tác phát triển.
ThS. Trần Trọng Triết
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
14- Hệ số an toàn vốn và hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
PGS., TS. Đặng Văn Dân,
ThS. Huỳnh Japan
 
21- Xây dựng bộ chỉ số minh bạch và công bố thông tin của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Phạm Mạnh Hùng
 
28- Phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
TS. Hà Lệ Thủy,
ThS. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
 
34- Mối tương quan giữa mục tiêu tăng vốn với khả năng tạo thanh khoản của ngân hàng.
Chu Thị Thanh Trang, 
Phạm Thị Thanh Xuân,
Nguyễn Thị Mỹ Linh,
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 
42- Lợi ích thanh toán không dùng tiền mặt: Góc nhìn của các chuyên gia và một số khuyến nghị chính sách.
TS. Đặng Công Hoàn
 
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
48- Agribank và 10 sự kiện nổi bật năm 2020.
 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
52- Tổng quan kinh tế vĩ mô của nhóm các nước mới nổi và đang phát triển năm 2020, triển vọng năm 2021.
ThS. Nguyễn Thúy Linh,
Hoàng Thị Hường
 
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
59- Bác Hồ với cán bộ và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.
 
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
60- 10 hoạt động nổi bật năm 2020 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
 
 
TIN TỨC
 
1 TCNH số 02 tháng 1/2021
2 TCNH số 02 tháng 1/2021

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187