MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 24/2020
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
2- Ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động giám sát hệ thống ngân hàng: Từ kinh nghiệm thế giới đến thực tiễn tại 
Việt Nam.
ThS. Phan Mạnh Cường,
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Bình
 
9- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thẻ ngân hàng tại Việt Nam.
ThS. Võ Thị Thu Hương,
ThS. Trần Thị Thu Hiền
và nhóm nghiên cứu
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
17- Giải pháp đảm bảo an toàn vốn tín dụng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
TS. Nguyễn Xuân Bắc,
ThS. Lê Hồng Cảnh
 
24- Khi toàn ngành Ngân hàng “vào trận” ngăn chặn tín dụng đen.
Ngọc Minh
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
30- Định giá trái phiếu theo ma trận. 
TS. Hồ Công Hưởng
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
34- Agribank phát triển sản phẩm dịch vụ, bắt nhịp xu thế 4.0.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
37- Gia Lai sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
Nguyễn Văn Chiến 
 
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
41- Tác động của dịch Covid-19 đến thu ngân sách và điều chỉnh chính sách thu ngân sách tại một số quốc gia trên thế giới. 
ThS. Hồ Ngọc Tú
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
47- Nhường áo sẻ cơm.
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
48- Những thành tích đáng ghi nhận trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng
Tuấn Nguyên
 
TIN TỨC
 
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG NĂM 2020

1 TCNH số 24 tháng 12/2020
2 TCNH số 24 tháng 12/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187