MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 23/2020NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Tạo lập quan hệ song hành cùng phát triển giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
PGS., TS. Đào Minh Phúc
 
12- Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm - tác động tích cực tới thị trường.
ThS. Nguyễn Thị Mai Hương
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
15- Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 30 năm đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò và vị thế.
ThS. Lê Quốc Nghị
 
21- CIC tập trung xây dựng kho dữ liệu thông tin tín dụng, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ.
Trần Anh Hòa
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
24- Tác động từ dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung,
ThS. Nguyễn Kim Đức
 
31- Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số.
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
36- Thực thi có hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi để góp phần phát triển bền vững hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam.
TS. Nguyễn Đình Lưu và Ban nghiên cứu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2019
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
42- Agribank chủ động hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch Covid-19 trên toàn hệ thống.
Nguyễn Duyên, 
Đăng Thuận
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
45- Chính sách tín dụng ưu đãi hướng đến thoát nghèo bền vững.
Ngọc Thủy
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
48- Triển vọng kinh tế toàn cầu - Bài học từ đại dịch Covid-19.
ThS. Nguyễn Thị Thúy Linh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Nay Bác đổi chữ “sau” thành chữ “trước”. 
 
TIN TỨC

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187