MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC NGÂN HÀNG SỐ 3/2020




CHÍNH SÁCH VÀ SỰ KIỆN
 
2 - 10 sự kiện nổi bật về Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2019.
Nguyễn Hoàng Anh
 
5 - Tiền di động: Một số vấn đề cần quan tâm.
ThS. Phạm Tiến Dũng
 
8 - Tập trung phát triển ngân hàng số và tăng cường an ninh an toàn thông tin trong năm 2020.
Trần Hoàng Linh
 
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 
12 - Dự báo những công nghệ phát triển trong năm 2020.
Thanh Hương
 
15 - Thực trạng ứng dụng các kỹ thuật dự báo trong quản lý quan hệ khách hàng và giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
ThS. Nguyễn Dương Hùng
 
AN NINH - BẢO MẬT
 
21 - An ninh ngân hàng - Vấn đề hàng đầu các NHTM cần quan tâm.
ThS. Đỗ Văn Hữu
 
25 - Các xu hướng và giải pháp bảo mật di động năm 2020.
Trần Anh
 
27 - Ngân hàng cần chú trọng hơn về an ninh ứng dụng.
Nguyễn Hoàng Việt

29 - Cần có quy trình chung về xử lý khủng hoảng khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin ngành Ngân hàng.
Nguyễn Quang Hưng
 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SỐ
 
31 - Số hóa ngân hàng - Cần đẩy nhanh hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hà Anh
 
35 - Vai trò và lợi thế của đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng.
Bảo Nguyên
 
SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP 
 
39 - Fintech với công nghệ trả lương linh hoạt.
ThS. Trần Bình
 
42 - Dùng SharePoint hiệu quả trên hệ điều hành Windows 10.
Quốc Vinh
 
44 - Backtrack - Giải pháp kiểm thử hệ thống và tìm lỗ hổng bảo mật.
Minh Dũng
 
TIN TỨC

1 CHUYÊN ĐỀ THNH số 3/2020
2 CHUYÊN ĐỀ THNH số 3/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187