MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 18/2020
 NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Điều hành tỷ giá - Những vấn đề lý luận và một số khuyến nghị chính sách.
PGS., TS. Nguyễn Trọng Tài
 
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 
9- Ký ức về các thế hệ cán bộ ngân hàng.
Trịnh Bá Tửu
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
16- Pháp luật về cầm cố tài sản - Góc nhìn từ thực tiễn.
TS. Bùi Đức Giang
 
20- Quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng thương mại.
TS. Nguyễn Hoàng Giang,
Phạm Thị Vân Anh,
Bùi Trần Huy Khánh
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
29- Tài chính số - Cơ hội và thách thức đối với thị trường tài chính Việt Nam.
PGS., TS. Nguyễn Thanh Phương
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
34- Agribank tiếp sức, đồng hành cùng học sinh chào đón năm học mới.
Thùy Trang
 
37- Tăng cường năng lực cho định chế tài chính chuyên biệt phù hợp mục tiêu của tài chính toàn diện.
Hồng Nhật
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
41- Tín dụng chính sách xã hội giúp giảm nghèo bền vững.
Nhất Thanh
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
45- BIDV và “cuộc cách mạng” chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.
Nguyên Trần
 
48- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phạm Ngọc Phong,
Nguyễn Thị Ánh Ngọc,
Võ Thanh Lâm
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
54- Kinh nghiệm từ cơ chế thử nghiệm đối với Fintech trong lĩnh vực ngân hàng của Malaysia và một số khuyến nghị.
ThS. Lưu Minh Sang,
Lê Thị Thùy Dương
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
60- Cứ gọi tôi là Ba như ngày trước.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 18 tháng 9/2020
2 TCNH số 18 tháng 9/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187