MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 16/2020
 


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Lựa chọn tài trợ cho chính sách tài khóa trong bối cảnh Covid-19.
TS. Trần Hùng Sơn,
ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc
 
8- Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó của ngành Ngân hàng.
ThS. Phạm Phương Anh
 
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 
13- Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật Ngân hàng Việt Nam.
Vũ Thế Vậc
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
18- Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví di động và mô hình đề xuất cho Việt Nam.
TS. Nguyễn Minh Sáng,
ThS. Lê Hoàng Long,
ThS. Dương Hương Giang,
 
25- Khuôn khổ pháp lý chung về bảo lãnh nhìn từ thực tiễn cấp tín dụng có bảo đảm.
TS. Bùi Đức Giang
 
30- Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin khách hàng trong ngân hàng điện tử tại Việt Nam - Nhìn từ góc độ pháp lý.
Nguyễn Thị Kim Thoa
 
34- Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng của nông hộ nuôi tôm: Minh họa trường hợp cụ thể tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Bùi Văn Trịnh,
Nguyễn Huỳnh Ngọc Khanh
 
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
43- Agribank - Đồng hành vượt khó cùng khách hàng thời Covid. 
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
45- Vươn lên làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi.
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
47- Vietcombank Nhơn Trạch - Chặng đường hoạt động đầy tự hào.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
50- Chính sách tiền tệ trong bối cảnh Covid-19 ở một số nước phát triển và Việt Nam.
TS. Bùi Duy Hưng
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
55- Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 16 tháng 8/2020
2 TCNH số 16 tháng 8/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187