MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 15/2020
 


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ

2- Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi để thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ người gửi tiền và hỗ trợ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.
TS. Đào Minh Tú

6- Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
TS. Nguyễn Minh Phong

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG

10- Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc.
TS. Hoàng Ngọc Tiến,
ThS. Dương Nguyễn Thanh Tâm,
Đinh Việt Linh


18- Xu hướng phát triển xã hội không tiền mặt trong cuộc cách mạng công nghệ ngân hàng số - Thực trạng và giải pháp của Việt Nam.
TS. Đặng Hà Giang

23- Kỷ luật thị trường ngân hàng Việt Nam dưới góc nhìn của người đi vay.
Trần Việt Dũng,
Lữ Hữu Chí

27- Giải pháp nâng cao an toàn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
Trần Mai Anh

DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG

32- Cho vay đối với doanh nghiệp siêu nhỏ của ngân hàng thương mại: Góc nhìn từ một số ngân hàng nước ngoài.
PGS., TS. Nguyễn Hữu Tài,
ThS. Lê Vân Chi


38- Pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai và thực tiễn áp dụng hiện nay.
Bùi Phi Long

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂNNÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

41- Động lực phát triển từ các phong trào thi đua của Agribank.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI

44- Chi nhánh Quảng Bình cần chuẩn bị tốt nội dung để xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

45- Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC): Vững niềm tin, quyết tâm vươn tầm trong nhiệm kỳ mới.

47- Hiệu quả từ phong trào “Người tốt, việc tốt” tại Vietcombank Bình Dương.

TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

50- Nợ công của Trung Quốc trong bối cảnh Covid-19 và một số khuyến nghị.
TS. Trần Thế Sao,
ThS. Phạm Thị Phương Thảo


55- Tác động của dịch Covid-19 đến các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
Nguyễn Thị Thúy Linh

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

59- Một mình Bác có 4 “Chánh Văn phòng”.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

60- Tản mạn dưới bóng cờ tháng 8.
Nguyễn Quốc Việt

TIN TỨC
1 TCNH số 15 tháng 8/2020
2 TCNH số 15 tháng 8/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187