MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 8/2020


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Ngành Ngân hàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
TS. Nguyễn Quốc Hùng
 
5- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động ngân hàng Việt Nam - Những khó khăn và giải pháp.
PGS., TS. Đỗ Hoài Linh
 
8- Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp trong lĩnh vực ngân hàng để giảm thiểu thiệt hại từ dịch bệnh.
ThS. Phạm Phương Anh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
14- Kết quả đạt được trong công tác xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng và một số đề xuất trong giai đoạn 2021 - 2025.
ThS. Trần Anh Quý,
TS. Vũ Mai Chi
 
20- Ứng dụng thiết bị theo dõi chuyển động mắt (eye tracker) trong nghiên cứu hành vi ánh mắt khách hàng tại các ngân hàng thương mại.
TS. Nguyễn Hoài Nam
 
25- Thị trường ví điện tử Việt Nam - Cơ hội  và thách thức.
Nguyễn Thị Ánh Ngọc,
Đặng Thùy Linh,
Nguyễn Thị Diễm
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
30- Phân tích tiềm năng tiếp cận đầu tư phái sinh đối với các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam.
Phan Trần Trung Dũng
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
34- Quyết liệt thực hiện “Mục tiêu kép”.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
36- Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn ủy thác giúp người dân vượt khó.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
37- Khuôn khổ pháp lý đối với sự phát triển của mobile money: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam.
TS. Trần Hùng Sơn,
PGS., TS. Hoàng Công Gia Khánh,
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Lý
 
46- Xu hướng phát triển và hợp tác của ngân hàng - Fintech năm 2020.
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
51- Kinh nghiệm sử dụng các hệ thống thanh toán nhanh trên thế giới và khuyến nghị với Việt Nam.
TS. Hà Thị Tuyết Minh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
60- Hình ảnh Bác Hồ được ghi sâu trong trí nhớ của tôi.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 8 tháng 4/2020
2 TCNH số 8 tháng 4/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187