MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 7/2020
 


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn của ngành Ngân hàng.
ThS. Phạm Thanh Hà
 
6- Chính sách tiền tệ tín dụng ứng phó với dịch Covid-19.
TS. Vũ Đình Ánh
 
8- Chính sách tiền tệ và tài khóa ứng phó đại dịch Covid-19.
ThS. Nguyễn Xuân Quang,
Nguyễn Đình Thọ
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
13- Bảo đảm khoản vay bằng tài sản của bên thứ ba: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng.
TS. Bùi Đức Giang
 
16- Bàn thêm về phát triển thanh toán điện tử đối với dịch vụ công qua ngân hàng thương mại.
TS. Nguyễn Thị Thu Đông
 
21- Tiếp cận tài chính vi mô thông qua phát triển ngân hàng số - Nghiên cứu trường hợp tại LienVietPostBank.
TS. Phạm Bích Liên,
TS. Bùi Kiên Trung
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
30- Các yếu tố tác động đến giá trị thị trường cổ phiếu ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
PGS., TS. Nguyễn Minh Kiều,
ThS. Lê Thị Thùy Nhiên

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
39- Agribank - Hành trình 32 năm và khát vọng đổi mới.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
42- Tín dụng chính sách - Điểm tựa nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
45- Tiền kỹ thuật số trong nền kinh tế số tại một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam.
TS. Trần Việt Dũng,
TS. Phan Anh
 
50- Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá hiệu quả dự án cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường - Bài học và một số khuyến nghị.
TS. Nguyễn Hoài Nam
 
55- Xu hướng bảo hiểm tiền gửi tại khu vực Châu Á - Thái bình Dương.
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
58- Bác viết báo và quan tâm phong trào tiết kiệm.
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
60- Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chung tay chống hạn mặn và dịch Covid-19.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 7 tháng 4/2020
2 TCNH số 7 tháng 4/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187