MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 6 /2020
 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Nỗ lực của ngành Ngân hàng chung tay ứng phó với tác động của dịch Covid-19.

PGS., TS. Đào Minh Phúc,
Nguyễn Hữu Mạnh
 
8- Dịch Covid-19: Tác động tới kinh tế và phản ứng của Việt Nam.
 
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
12- Điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô.

TS. Lê Đình Hạc
 
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
19- Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

PGS., TS. Lâm Chí Dũng,
ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh
 
27- Nợ xấu và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

ThS. Vũ Thị Thu Hương
 
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
30- Fintech - Cách tiếp cận từ các bên liên quan.
 
PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao,
ThS. Nguyễn Đặng Hải Yến
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
37- Agribank thúc đẩy hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam.

Ngô An
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
39- Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên từng cung đường phát triển.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
42- Kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh tại Trung Quốc.

TS. Trần Thị Vân Anh
 
49- Xu hướng số hóa hoạt động Bancassurance và một số khuyến nghị cho Việt Nam.

ThS. Phạm Xuân Hòe,
ThS. Lê Phú  Lộc
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
52- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
PGS., TS. Nguyễn Toàn Thắng
 
TIN TỨC
1 TCNH số 6 tháng 3/2020
2 TCNH số 6 tháng 3/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187