MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 4/2020


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Dấu ấn về sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế.
TS. Nguyễn Minh Phong
 
7- Hiệp định RCEP: Vấn đề và triển vọng.
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình,
ThS. Lê Thị Thu Hương
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
11- Đánh giá đa phương - Điểm nhấn quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam năm 2019.
ThS. Nguyễn Văn Ngọc
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
14- Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.
TS. Phạm Bích Liên,
ThS. Nguyễn Ngọc Duẩn,
ThS. Tô Thị Diệu Loan
 
21- Đẩy mạnh kênh cho vay chính thức góp phần ngăn chặn tín dụng đen.
TS. Nguyễn Văn Phương
 
26- Quản lý rủi ro pháp lý khi nhận bảo đảm bằng tiền gửi và số dư tài khoản thanh toán.
TS. Bùi Đức Giang
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
29- Tiếp cận tín dụng trong hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Từ pháp luật đến thực tiễn và những vấn đề đặt ra.
TS. Viên Thế Giang
 
34- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Từ những hạt giống niềm tin.
Nguyễn Văn Sản

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
35- Tạo sức bật mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Thái Anh
 
38- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và một số khuyến nghị.
TS. Thân Thị Thu Thủy,
Lê Quốc Thọ
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
45- Ngân hàng Chính sách xã hội - Đơn vị đi đầu thực hiện công tác tín dụng chính sách.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
47- Vai trò của ngân hàng trung ương trong ổn định tài chính vĩ mô: Nhìn từ một số cuộc khủng hoảng trên thế giới.
TS. Nguyễn Thị Hoài Phương,
ThS. Lê Vân Chi
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- “Cả ngày chẳng mua được gì”.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 4 tháng 2/2020
2 TCNH số 4 tháng 2/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187