MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 1+2 /2020

3- Thư chúc mừng năm mới của Thống đốc NHNN Việt Nam.
 
4- Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.
 
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
5- Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2019 và giải pháp năm 2020.
PGS., TS. Nguyễn Hồng Nga
 
16- Lạm phát đã được kiểm soát tốt.
TS. Vũ Đình Ánh
 
20- Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tính tổn thương và rủi ro khủng hoảng tài chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
ThS. Nguyễn Vĩnh Hưng,
ThS. Phan Minh Anh
 
27- Tỷ giá cân bằng của Việt Nam trong những năm gần đây: Một số kết quả định lượng.
ThS. Nguyễn Hữu Tú
 
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
 
34- Nhìn lại điều hành chính sách tiền tệ năm 2019 và định hướng năm 2020.
ThS. Phạm Thanh Hà 
 
37- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngoại hối - 5 năm một chặng đường.
Nguyễn Ngọc Cảnh
 
41- 2019 - Một năm thành công của chính sách tiền tệ.
PGS., TS. Lê Thị Tuấn Nghĩa
 
44- Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương.
Trần Việt Bắc
 
50- Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - Một năm nhìn lại.
Nguyễn Văn Tân
 
53- Mở rộng triển khai cổng thông tin kết nối khách hàng vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng chính thức.
Đỗ Hoàng Phong
 
57- Kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. HCM góp phần tăng trưởng và phát triển ổn định.
Tô Duy Lâm
 
60- Tạo lập nguồn vốn phát triển kinh tế Đà Nẵng qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn và hướng đến chủ đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng.
Võ Minh
 
65- Hoạt động của hệ thống Ngân hàng Vĩnh Phúc góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.
Nguyễn Văn Tâm
 
67- Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Phan Thị Tuyết Trinh
 
69- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp tích cực triển khai các biện pháp góp phần hạn chế “tín dụng đen”.
Nguyễn Văn Quế 
 
72- Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.
TS. Nguyễn Tạ Hiền
 
74- Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần phát triển nội lực Vietcombank.
CTV
 
76- Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam - 20 năm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
Nam Mai
 
78- MB - Tuổi 25 căng tràn sức sống.
 
80- Hành trình phục vụ khách hàng 30 năm: Đến vì sản phẩm, ở lại vì dịch vụ.
 
81- 10 sự kiện hoạt động ngân hàng năm 2019.
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
84- Những tác động và xu hướng phát triển của hoạt động ngân hàng trong tiến trình của cuộc CMCN 4.0.
PGS., TS. Đào Minh Phúc
 
92- Những xu hướng mới trong hoạt động kinh doanh ngân hàng và vấn đề đặt ra với các ngân hàng thương mại Việt Nam.
ThS. Nguyễn Thị Hòa 
 
98- Sử dụng dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng - Hướng đi mới cho các tổ chức tín dụng.
TS. Nguyễn Thị Hiền,
ThS. Phạm Hà Phương
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
104- Agribank: 2019 - năm của những giải thưởng.
Viết Chung
 
106- Agribank tiên phong hành động vì một nền “tín dụng xanh”.
 
110- Vai trò của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam.
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và
Mai Thị Trang Nhung
 
115- Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thịnh: Có lòng tin là có tất cả.
 
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
117- Địa phương sẽ tích cực đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội.
 
119- Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Bình thực hiện giải ngân vốn chính sách tín dụng ưu đãi.
 
121- Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Ninh “tiếp sức” cho các dự án khởi nghiệp.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
122- Tính độc lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Trung ương - Vai trò của kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
ThS. Lê Quốc Nghị, 
ThS. Trần Thị Ngọc Tú
 
127- Trái phiếu xanh cho phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.
PGS., TS. Lê Thanh Tâm,
ThS. Trần Thị Thúy An
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
135- Bác đi thăm Tết.
 
HƯƠNG XUÂN
 
TIN TỨC

1 TCNH số 1+ 2 tháng 1/2020
2 TCNH số 1+ 2 tháng 1/2020

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187