Mục lục Tạp chí Ngân hàng số 22 phát hành tháng 11/2019NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Thực trạng ngân sách nhà nước và một số khuyến nghị.
ThS. Hồ Ngọc Tú
 
7- Để tăng cường thu hút FDI chất lượng cao từ EU.
ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
11- Đo lường mức độ cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Anh Tuấn
 
19- Xung đột lợi ích giữa bên thuê và bên nhận thế chấp tài sản: Góc nhìn từ 
thực tiễn.
ThS. Nguyễn Thùy Dương,
TS. Bùi Đức Giang
 
21- Nghiên cứu quyết định sử dụng dịch vụ thanh toán qua thiết bị di động của khách hàng trên địa bàn Hà Nội.
TS. Phan Hữu Nghị,
ThS. Đặng Thanh Dung
 
28- Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam - 
Dấu ấn tuổi 20.
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
30- Xây dựng chỉ số giá nhà ở - Nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.
PGS., TS. Nguyễn Ngọc Vinh
 
34- Thuật ngữ “Vị thế” trong học thuật và nghiên cứu về tài chính: Lịch sử, thảo luận và đề xuất phương án ứng dụng.
TS. Phan Trần Trung Dũng
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
39- Agribank đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại thị trường nông nghiệp, nông thôn.
 
41- Nhìn lại chặng đường "chung tay xây dựng nông thôn mới" của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trần Quang Hổ,
Trần Thị Ánh Ly
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
45- Tín dụng chính sách xã hội: Tiếp sức dân no ấm, gìn giữ phên dậu Tổ quốc.
 
48- 5 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ở Thái Bình: Những chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách.
Phương Linh
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
51- Kinh nghiệm quốc tế về giảm thiểu tổn thất do tin đồn thất thiệt trong hoạt động ngân hàng.
Nguyễn Hồ Thảo Nguyên,
Hồ Nguyên Phương,
Nguyễn Thị Kim Oanh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
54- Đón vua hay đón Bác.
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
55- Cảm xúc.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 22 tháng 11/2019
2 TCNH số 22 tháng 11/2019

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187