Mục lục Tạp chí Ngân hàng số 21 phát hành tháng 11/2019


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Cần một giải pháp tổng thể trong kiểm soát an toàn môi trường sinh thái.
PGS., TS. Nguyễn Trọng Tài,
ThS. Nguyễn Kim Oanh
 
7- Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Hồ Nguyên Phương, 
Nguyễn Việt Trung
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
10- Hiệu ứng ngưỡng quy mô trong tác động của đa dạng hóa thu nhập tới lợi nhuận ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
Lê Đồng Duy Trung
 
21- Cải cách hoạt động thông tin tín dụng góp phần nâng chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam.
Anh Tuấn
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
22- Thanh khoản thị trường tài chính Việt Nam và một số khuyến nghị.
ThS. Lại Thị Thanh Loan
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
29- Chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”.
Viết Chung
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
32- Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
TS. Trần Hữu Ý,
Đinh Quang Hưng
 
39- Tiếp nối những ngọn lửa hồng ấm nghĩa tình.
Việt Hải
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
42- Chính sách an toàn vĩ mô của một số quốc gia và đề xuất đối với Việt Nam.
TS. Đoàn Thị Thanh Hương,
ThS. Vũ Mai Chi
 
50- Kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng các loại hình truyền thông mới và khuyến nghị cho Việt Nam.
Nguyễn Minh Phương
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
53- Phải lắng nghe ý kiến quần chúng.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 21 tháng 11/2019
2 TCNH số 21 tháng 11/2019

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187