Mục lục Tạp chí Ngân hàng số 20 phát hành tháng 10/2019


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Tài chính toàn diện dưới góc độ dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.
PGS., TS. Phạm Thị Hoàng Anh,
TS. Trần Thị Thắng
 
7- Tác động của chính sách thuế đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập CPTPP.
PGS., TS. Nguyễn Thanh Phương
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
12- Hiệu ứng tràn chính sách tiền tệ từ các quốc gia phát triển tới Việt Nam và một số hàm ý chính sách.
Đào Minh Thắng
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
21- Các nguyên tắc của BIS-CPMI và IOSCO về khả năng phục hồi mạng của các cơ sở hạ tầng tài chính: Trường hợp Việt Nam.
PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao,
ThS. Trần Nguyễn Minh Hải
 
29- Tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, những kết quả và triển vọng.
Hồ Ngọc Tú
 
32- Bàn về pháp luật bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng.
Nguyễn Thị Kim Thoa
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
38- Tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
TS. Bùi Văn Khoa,
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
40- Agribank và những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho người trồng hồ tiêu.
CTV
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
42- Tín dụng chính sách - Công cụ hữu hiệu giảm nghèo bền vững.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
46- Phá giá đồng Nhân dân tệ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và một số tác động tới Việt Nam.
TS. Nguyễn Văn Phận
 
49- Truyền thông chính sách bảo hiểm tiền gửi: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam.
TS. Vũ Văn Long
 
53- Những điều cần biết về khủng hoảng ngân hàng trên thế giới.
Lê Thị Nguyệt Anh,
Nguyễn Cảnh Long,
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
56- Những kỷ niệm sâu đậm nhất.
 
TIN TỨC
1 TCNH số 20 tháng 10/2019
2 TCNH số 20 tháng 10/2019

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187