Tạp chí Ngân hàng số 18 phát hành tháng 9/2019
 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
Mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá và lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam.
PGS., TS. Trương Đông Lộc
 
Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam. 
ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh,
TS. Đỗ Thị Hà Thương
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại theo chuẩn mực của Basel II.
TS. Nguyễn Thị Thu Đông
 
Phát triển ngân hàng bền vững tại Việt Nam.
ThS. Bùi Khắc Hoài Phương
 
Quản lý dịch vụ Ví điện tử.
ThS. Lê Văn Tuyên
 
Phát triển nhân lực ngành Ngân hàng trước yêu cầu kỷ nguyên số.
ThS. Phạm Mai Ngân,
Nguyễn Thị Huyền Trang,
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
Mối quan hệ giữa vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng và hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
TS. Lê Đình Hạc,
TS. Vũ Cẩm Nhung
 
Đẩy mạnh triển khai các giả pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thanh toán không dùng tiền mặt.
Đặng Văn Cấp
 
Hệ thống ngân hàng Đà Nẵng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế  của toàn thành phố.
CTV
 
Hệ thống ngân hàng Phú Thọ với các chương trình, chính sách tín dụng cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách.
CTV
Hoạt động ngân hàng  trên địa bàn tỉnh Hà Giang an toàn hiệu quả.
CTV
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
Dấu ấn Agribank trong bức tranh nông thôn mới.
Nhật Minh
 
Hệ thống ngân hàng Kiên Giang nỗ lực thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2010
CTV
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
Khi từng thành tố quyết tâm hiện thực hóa ý Đảng.
CTV
 
Chỉ thị số 40-CT/TƯ tại Bắc Ninh: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách.
CTV
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
Nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn trong hoạt động cho vay ngang hàng.
ThS. Cao Hải Vân
 
Tiền kĩ thuật số của ngân hàng trung ương.
Bảo Nguyên
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
Bác Hồ viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Nhiều hoạt động hướng tới học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng.
ĐT
 
TIN TỨC
1 TCNH Số 18 Tháng 9/2019
2 TCNH Số 18 Tháng 9/2019

Liên hệ đặt mua tạp chí qua số điện thoại 024.393.92187