Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Vietinbank tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng:08:20 18/06/2020
Lượt xem: 713
Cỡ chữ
Ngày 4 - 5/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm, đồng thời là Đại hội đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 


Đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank luôn nắm vững vận dụng sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của NHNN để lãnh đạo Đảng bộ và toàn thể hệ thống VietinBank thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VietinBank đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Tiếp tục phát huy vai trò là NHTM lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Đến cuối 2019, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2014, tăng trưởng bình quân năm ở mức 13,4%/năm. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2019 gấp 2,1 lần năm 2014. Quy mô dư nợ tín dụng năm 2019 gấp 2 lần năm 2014. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,2%, thấp hơn nhiều mức bình quân toàn Ngành. Cơ cấu tín dụng được cải thiện mạnh mẽ theo hướng hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, VietinBank không ngừng nâng cao đổi mới công tác quản trị điều hành; cải thiện hiệu quả kinh doanh gắn liền với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả, theo thông lệ tốt của quốc tế. 

 
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ VietinBank sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, kịp thời, có kết quả 5 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy VietinBank; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. (2) Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, đảng viên am hiểu sâu về công tác đảng; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia các mặt nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của VietinBank phù hợp với tình hình hiện nay. (3) Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. (4) Tiếp tục thực hiện khẩn trương, có kết quả Chương trình “6 hóa”. Thực hiện có hiệu quả Văn hóa doanh nghiệp VietinBank nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, tự hào được làm việc, cống hiến cho Ngân hàng. (5) Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh để phát triển kinh doanh; đa dạng sản phẩm dịch vụ và kênh phân phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tiếp tục phát triển thương hiệu VietinBank.
 
Đảng bộ VietinBank xác định về quyết tâm thực hiện thành công hai khâu đột phá là: (i) Đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ ngân hàng là nền tảng chuyển dịch cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng; chuyển dịch mạnh mẽ phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ; (ii) Ứng dụng mạnh mẽ, sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0 thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số là động lực phát triển của VietinBank. 
 

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCT, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành Ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.
 
Đồng chí đề nghị Đại hội tiến hành đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần của Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Đảng bộ khóa tới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững; tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Khối DNTW lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(Theo TCNH số 11/2020)
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu