Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam: Tăng cường thu thập nguồn tin, mở rộng kho dữ liệu

Ngày đăng:10:12 06/05/2019
Lượt xem: 2.071
Cỡ chữ


Trong Quý I 2019, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã đẩy mạnh thu thập thông tin, mở rộng hơn nữa kho dữ liệu của mình. Cụ thể: Về thu thập thông tin pháp lý (K1): Trong quý I/2019 CIC đã cập nhật được 3.066.700 hồ sơ khách hàng (giảm 22% so với quý I/2018), nâng tổng số khách hàng trong kho dữ liệu TTTD quốc gia lên trên 39,9 triệu khách hàng. Về thông tin dư nợ (K3): Tính đến 10/03/2019, kho dữ liệu của CIC có hơn 17,2 triệu khách hàng còn dư nợ tín dụng với tổng dư nợ là 6.532 nghìn tỷ đồng và 21.148 triệu USD. Về thông tin hợp đồng tín dụng: Trong quý I/2019, tổng số hợp đồng tín dụng được cập nhật trong kho dữ liệu đến nay là trên 26,5 triệu (giảm 2,1% so với quý I/2018), trong đó 26,3 triệu hợp đồng thể nhân và trên 236.849 hợp đồng pháp nhân. Về thu thập thông tin tài sản đảm bảo (K4): Đến ngày 10/03/2019, tổng số hồ sơ K4 cập nhật được là trên 17,6 triệu hồ sơ (giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2018); trong đó hồ sơ không có TSĐB là 13,4 triệu hồ sơ, hồ sơ có TSĐB là 4,2 triệu hồ sơ. Về thu thập thông tin tài chính doanh nghiệp: Đến ngày 10/3/2019, CIC đã thu thập và cập nhật được 23.196 bản báo cáo tài chính (giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018). Về thu thập thông tin thẻ tín dụng: Đến nay có 44/44 TCTD phát hành thẻ gửi báo cáo về CIC, tổng số thẻ tín dụng là hơn 4,4 triệu thẻ, với tổng dư nợ là 46.030 tỷ đồng (tăng 4,7% so với quý I/2018). Về hợp đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD: Đến 10/03/2019, CIC thu thập và cập nhật được từ 35 TCTD có nghiệp vụ đầu tư trái phiếu vào doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là 213.368 tỷ đồng. Về thu thập báo cáo kết quả phân loại nợ theo Thông tư 02: Có 118/118 đầu mối gửi file dữ liệu, báo cáo cho CIC. 
 
Bên cạnh việc thu thập thông tin, CIC cũng đẩy mạnh việc cung cấp thông tin cho các đơn vị trong hệ thống đến hết Quý I/2019 CIC đã cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các báo cáo như: Báo cáo về tình hình đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng; Báo cáo tình hình cho vay đối với các ngành kinh tế và các tập đoàn kinh tế; báo cáo doanh nghiệp có dư nợ lớn; Báo cáo chi tiết QHTD, TSĐB, XHTD của khách hàng. Cung cấp cho các tổ chức tín dụng các báo cáo sau (xem bảng). 

 
Ngoài ra, CIC cũng đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm TTTD như: Cung cấp thông tin QHTD theo lô: Trong Quý I/2019, CIC đã cung cấp TTTD theo lô cho NH TMCP Ngoại thương VN, NH TMCP Công thương VN, NH TNHH MTV Standard Chartered, NH TMCP Phương Đông, NH TMCP Đông Á, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, NH TMCP Kỹ thương VN, NH TMCP Quân Đội, Công ty TNHH MTV Mirae Asset, Qũy đầu tư phát triển Đà Nẵng, Ngân hàng UOB….; Về thông tin Cảnh báo tín dụng: Trong quý, có thêm 10 đơn vị chi nhánh TCTD đăng ký sử dụng trọn gói sản phẩm cảnh báo, với tổng cộng 80 tài khoản khai thác, nâng tổng số đơn vị đăng ký đến hiện tại là 758 chi nhánh TCTD với 3.311 tài khoản khai thác.; Về cung cấp thông tin nhóm nợ cao nhất theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN: CIC cung cấp thông tin nhóm nợ cao nhất cho 118 TCTD, trong đó có 74 TCTD phải điều chỉnh nhóm nợ trong đó số hồ sơ cần điều chỉnh là 237.064 hồ sơ, tổng dư nợ cần điều chỉnh vào khoảng 134.103 tỷ đồng.; Về cung cấp thông tin cho khách hàng vay: Trong Quý I/2019, CIC đã cung cấp TTTD cho 2.268 khách hàng vay thể nhân và 29 khách hàng vay pháp nhân theo quy định.; Về đăng ký khách hàng vay: Quý I/2019, có 3.213 khách hàng đăng ký tài khoản trực tuyến, trong đó có 2.268 khách hàng được phê duyệt tài khoản, nâng tổng số tài khoản trực tuyến lên 15.902 tài khoản.
 
Bên cạnh đó, CIC cũng đã hoàn thành tổng kết năm 2018, kiểm điểm công chức, viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thực hiện xây dựng kế hoạch công tác năm 2019. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019. Đặc biệt, trong tháng 01, CIC đã góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Thống đốc NHNN năm 2019 theo công văn đề nghị của Văn phòng NHNN. Triển khai thực hiện các hạng mục trong Kế hoạch “Ứng dụng CNTT của CIC giai đoạn 2018-2023” theo đúng lộ trình đề ra. Hoàn thiện đề án, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý CIC theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2018/TT-NHNN ngày 26/12/2018 gửi Vụ Tổ chức cán bộ.
 
Cùng với đó, CIC đã tiếp tục phối hợp với nhà thầu rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung của hệ thống hỗ trợ khách hàng tại CIC như hệ thống FAQ, webchat, email, phần mềm nội bộ. CIC đã ký mới 49 hợp đồng với các tổ chức tín dụng, nâng tổng số người sử dụng trên toàn quốc lên 46.548 tài khoản khai thác. CIC đã tiếp nhận và xử lý 23 đơn thư và khiếu nại bằng văn bản từ TCTD, giải đáp 781 trường hợp thắc mắc qua email và 6.791 yêu cầu hỗ trợ tra cứu thông tin qua điện thoại... 
 
Trong Quý II/2019, CIC sẽ tập trung hướng dẫn, đôn đốc các TCTD trong việc tạo lập báo cáo theo Thông tư 03 và Thông tư 02; Tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu kịp thời của các TCTD, tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động TTTD. Theo dõi, đôn đốc Ngân hàng Phát triển (VDB) trong việc báo cáo và phân loại nợ theo hướng dẫn của CIC. Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ ban lãnh đạo NHNN, các đơn vị thuộc NHNN, TCTD và khách hàng vay. Hoàn thành ứng dụng kết nối H2H chuẩn. Hoàn thành xây dựng cổng kết nối khách hàng vay M5, chạy thử và triển khai thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm hiện có, sản phẩm tổng hợp phục vụ các đơn vị; nghiên cứu xây dựng thêm sản phẩm mới phù hợp yêu cầu TCTD, hoàn thiện phương án kết nối trực tiếp chuẩn với TCTD làm cơ sở để triển khai đồng loạt cho các TCTD có nhu cầu.
 
Đặc biệt, CIC sẽ tiếp tục kế hoạch làm việc với các đơn vị ngoài ngành như viễn thông, bảo hiểm..; ký hợp đồng mua thông tin với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lên kế hoạch làm việc với các tổ chức vi mô không chính thức. Tiếp tục công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ các phòng ban nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực làm việc. Tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thông tin tín dụng tới các đơn vị; tư vấn, hướng dẫn việc khai thác sản phẩm, dịch vụ TTTD và tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị sử dụng; Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế, cơ quan TTTD quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và có thêm nguồn thông tin phục vụ cho hoạt động TTTD.

Thanh Thủy
Nguồn: TCNH số 8-2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu