Thứ Năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Ngân hàng tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả sau 30 năm đổi mới cơ chế hoạt động

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, năm 1986, Đảng và Nhà nước ta nhận thấy những yêu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường. Trong đó phải đổi mới hoạt động ngân hàng cả về tổ chức bộ máy, lẫn cơ chế hoạt động. Xuất phát điểm là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT ngày 26/3/1988, định hướng cơ bản của Nghị định là chuyển hẳn hệ thống ngân hàng sang hoạt động kinh doanh. Tiếp đó là sự ra đời của 2 pháp lệnh ngân hàng ban hành năm 1990, là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định sự chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới, phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước.

Công đoàn ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động kiểm tra điều lệ, quy chế hoạt động

13/09/2019 124
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã thường xuyên tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động để phát hiện và giải quyết những vụ việc tránh gây mất đoàn kết nội bộ, phát sinh khiếu nại, tố cáo.