Thứ Tư, ngày 21 tháng 04 năm 2021

Công nghệ số trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng

Với những bước tiến liên tục và mang tính đột phá, công nghệ đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

31/01/2021 777
Theo kết quả bầu cử công bố tối ngày 30/01/2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc và giải pháp thu hút đầu tư cho Việt Nam

12/01/2021 4.133
Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn khi các nước muốn chuỗi cung ứng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số

15/12/2020 1.372
Ngày 04/12/2020, tại Hà Nội, Tạp chí Ngân hàng và Học viện Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số”.

Công cụ nới lỏng định lượng trong khủng hoảng Covid-19

13/11/2020 2.096
Nới lỏng định lượng là một công cụ “phi truyền thống” mà qua đó, các NHTW làm tăng....

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

09/11/2020 374
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế tại Việt Nam

04/11/2020 1.043
Trong những năm gần đây, nhiều loại hình dịch vụ thanh toán mới áp dụng các công nghệ thanh toán hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thanh toán của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế đã xuất hiện và phát triển mạnh tại Việt Nam.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao