Thứ Tư, ngày 21 tháng 04 năm 2021

Tạp chí ngân hàng số mới nhất

Gần 500 triệu người đang sống chung với lãi suất âm; Hơn 400 nhân viên ngân hàng đưa sản phẩm đến với người dân; Nới room, sau 1 năm... vẫn chờ; Khách hàng mất tiền trong tài khoản và ...
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao