Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thị trường chứng khoán và khả năng tiếp cận các nguồn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Theo thống kê sơ bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), DNNVV hiện chiếm tỷ trọng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp 45% vào GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Tuy vậy, dư nợ tín dụng của mô hình doanh nghiệp này ở mức 22 - 25%, nghĩa là chỉ chiếm 1/5 tổng dư nợ cả nước.

Phát triển thị trường mua, bán nợ xấu tập trung giải pháp bền vững cho xử lý nợ xấu tại Việt Nam [1]

06/09/2019 1.468
Thời gian gần đây ghi nhận thành công của hệ thống Ngân hàng Việt Nam khi đưa về và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức dưới 3% (Mức an toàn theo thông lệ quốc tế). Tuy nhiên, phải nhìn nhận nợ xấu thực tế bao gồm nợ đã bán cho Công ty Quản lý tài sản thanh toán bằng Trái phiếu đặc biệt (TPĐB) và nợ tiềm ẩn rủi ro chuyển thành nợ xấu còn khá cao. Do vậy, nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn hệ thống là hiện hữu.

Thị trường tiền tệ, tín dụng Việt Nam năm 2018 - triển vọng và thách thức năm 2019

05/09/2019 2.512
Trong năm 2018, thị trường tiền tệ tín dụng hoạt động trong bối cảnh chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt và thận trọng, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Những điểm sáng trên thị trường tài chính Việt Nam 2018 và triển vọng năm 2019

04/09/2019 2.350
Năm 2018, kinh tế thế giới tăng trưởng chững lại và biến động tỷ giá gia tăng trong bối cảnh bùng nổ cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Tháng 10/2018, IMF hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 xuống mức 3,7% và tăng trưởng thương mại toàn cầu chỉ ở mức 4,2%, thấp hơn 1 điểm% so với năm 2017.

Xây dựng thị trường mua bán nợ: giải pháp xử lý nợ xấu

19/08/2019 1.119
Trong những nỗ lực quản lý nợ công nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia theo đúng chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội thì việc khuyến khích xây dựng thị trường mua bán nợ với tư cách là một trong những giải pháp xử lý nợ xấu trong nền kinh tế là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cao. Bài viết so sánh thực trạng xây dựng thị trường mua bán nợ của Việt Nam với thông lệ quốc tế để đưa ra một số khuyến nghị về những điều kiện cần cân nhắc để có thể phát triển một thị trường mua bán nợ hiệu quả.

Tác động của giá dầu và tỷ giá tới chứng khoán ngành nhựa tại Việt Nam

19/07/2019 986
Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá mối quan hệ giữa giá dầu thế giới, tỷ giá USD/VND và biến động giá chứng khoán của các doanh nghiệp sản xuất trong ngành nhựa đang niêm yết trên hai sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích mô hình hồi quy phân phối trễ, dữ liệu được sử dụng theo tháng cho giai đoạn 2010-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả giá dầu và tỷ giá đều tác động mạnh mẽ và nghịch chiều tới giá chứng khoán ngành nhựa.

Bàn về quản lý hoạt động thanh toán, nhằm chấm dứt chuyển tiền chui trực tuyến từ Việt Nam sang Trung Quốc

09/07/2019 969
Thời gian gần đây, nhiều chuyên gia kinh tế tài chính, các nhà quản lý, luật sư đã đề cập đến hiện tượng khách du lịch Trung Quốc thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam bằng Nhân dân tệ (CNY) thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS), mã phản hồi nhanh (QR Code) của Alipay, Wechat Pay được đăng ký và kết nối trực tiếp với các ngân hàng ở Trung Quốc, không thông qua bất kỳ ngân hàng nào cũng như hệ thống thanh toán nào của Việt Nam.

Ảnh hưởng của thông tin bổ sung vào danh mục VN30 đến sự thay đổi giá của các cổ phiếu

09/07/2019 895
Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của thông tin bổ sung vào danh mục VN30 đến sự thay đổi giá của các cổ phiếu.
Trang 1/2