Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

TCNH Số 8 Tháng 4/2019

Ngày đăng:04:31 06/05/2019
Lượt xem: 2.190
Cỡ chữ
Nội dung bài viết đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


Số 01-2016

41:04, 10/02/2017

Số 02-2016

43:04, 10/02/2017

Số 03+4-2016

47:04, 10/02/2017

Số 05-2016

54:04, 10/02/2017

Số 06-2016

54:04, 10/02/2017

Số 07-2016

14:09, 23/02/2017

Số 08-2016

24:09, 23/02/2017

Số 09-2016

25:10, 23/02/2017

Số 10-2016

31:10, 23/02/2017

Số 11-2016

04:11, 23/02/2017

Số 12-2016

19:11, 23/02/2017

Số 13-2016

05:12, 23/02/2017

Số 14-2016

12:12, 23/02/2017

Số 15-2016

02:01, 23/02/2017

Số 16-2016

09:01, 23/02/2017

Số 17-2016

27:01, 23/02/2017

Số 18

42:01, 23/02/2017

Số 19 - 2016

49:01, 23/02/2017

Số 20-2016

32:02, 23/02/2017

Số 21-2016

33:02, 23/02/2017
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao