Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

TCNH Số 4 Tháng 2/2019

Ngày đăng:11:45 21/02/2019
Lượt xem: 2.622
Cỡ chữ
Nội dung bài viết đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


TCNH số 22 tháng 11/2019

44:01, 04/12/2019

TCNH số 21 tháng 11/2019

17:11, 04/12/2019

TCNH số 20 tháng 10/2019

01:11, 04/12/2019

TCNH Số 19 Tháng 10/2019

11:02, 14/10/2019

TCNH Số 18 Tháng 9/2019

52:01, 02/10/2019

TCNH Số 17/2019

05:10, 13/09/2019

TCNH số 16 tháng 8/2019

32:08, 03/09/2019

TCNH số 15 tháng 8/2019

19:08, 26/08/2019

TCNH số 14 tháng 7/2019

34:04, 26/07/2019

TCNH số 13 Tháng 7/2019

52:03, 09/07/2019

TCNH Số 12 Tháng 6/2019

00:02, 27/06/2019

TCNH Số 11 Tháng 6/2019

33:10, 13/06/2019

TCNH Số 10 Tháng 5/2019

59:02, 31/05/2019

TCNH Số 9 Tháng 5/2019

41:07, 16/05/2019

TCNH Số 7 Tháng 4/2019

15:03, 04/04/2019

TCNH Số 6 Tháng 3/2019

19:10, 27/03/2019

TCNH Số 5 Tháng 3/2019

39:10, 12/03/2019

TCNH Số 2+3 Năm 2019

08:02, 29/01/2019

TCNH Số 1 Tháng 1/2019

30:04, 09/01/2019
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao