Thứ Hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021

TCNH số 3 tháng 2/2020

Ngày đăng:04:42 14/10/2020
Lượt xem: 8.575
Cỡ chữ
 
MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 3 /2020NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Cơ hội, thách thức và triển vọng kinh tế - tài chính Việt Nam năm 2020.
TS. Nguyễn Minh Phong,
ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
 
9- Tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức tài chính, tiền tệ, ngân hàng quốc tế.
ThS. Hoàng Thị Phương Hạnh,
ThS. Ngô Thị Phương Nhung,
ThS. Nguyễn Thị Trà Vy,
ThS. Lê Hải Anh
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
14- Các mô hình dự báo tỷ giá trong ngắn hạn.
Đào Minh Thắng
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
21- Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành Ngân hàng và mục tiêu ngân hàng số của Vietcombank.
TS. Nghiêm Xuân Thành
 
25- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ tài chính tại Việt Nam.
ThS. Nghiêm Thanh Sơn
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
30- Thị trường tài chính Việt Nam 2019 và triển vọng 2020.
TS. Cấn Văn Lực,
ThS. Nguyễn Đình Dũng,
ThS. Phạm Thị Hạnh
 
THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
 
34- Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thực trạng và giải pháp.
ThS. Nguyễn Thị Thu Thu
 
37- Hoạt động hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.
Nguyễn Hoài Chiểu
 
40- Hệ thống ngân hàng Tây Ninh hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
ThS. Đào Văn Công
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
42- Agribank hòa nhập dòng chảy cách mạng công nghiệp 4.0.
Anh Thư
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
45- Ấm áp những mùa xuân yêu thương.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
47- Quy định về quản lý tiền điện tử của một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam.
Trương Thị Hoài Linh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
53- Được Bác tặng ảnh.
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
54- Công tác tuyên giáo công đoàn tiếp tục đổi mới, chủ động, có chiều sâu.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online