Thứ Hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020

TCNH số 24 tháng 12/2019

Ngày đăng:09:26 27/12/2019
Lượt xem: 3.446
Cỡ chữ

Mục lục Tạp chí Ngân hàng số 24 phát hành tháng 12/2019
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển đến năm 2030.
PGS., TS. Phạm Thị Thanh Bình
 
7- Điểm sáng kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020.
TS. Nguyễn Minh Phong
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
11- Ngân hàng xanh ở Việt Nam - Góc nhìn từ các bên liên quan.
PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao,
ThS. Nguyễn Đặng Hải Yến
 
18- Phát triển tín dụng chính thức nhằm hạn chế tín dụng đen ở Việt Nam.
PGS., TS. Phan Thị Thu Hà
 
24- Cấp tín dụng có bảo đảm bằng bất động sản trong khu công nghiệp: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng.
TS. Bùi Đức Giang
 
28- Phát triển ngân hàng số tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị.
ThS. Lại Thị Thanh Loan
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
33- Trái phiếu xanh: Công cụ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
PGS., TS. Phạm Tiến Đạt,
ThS. Lê Minh Hương
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
38- Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu.
Thanh Bình
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
41- Bắc Giang bừng sắc xuân nông thôn mới.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
44- Cho vay bất hợp pháp tại Vương quốc Anh kinh nghiệm ứng xử và hàm ý khuyến nghị.
PGS., TS. Đào Minh Phúc,
TS. Nguyễn Khương,
ThS. Nguyễn Vũ Phương
 
50- Tiền kĩ thuật số của các ngân hàng trung ương. 
PGS., TS. Nguyễn Hồng Nga
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Các chú ăn cơm đi cho nóng.
 
TIN TỨC
 
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG NĂM 2019
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


TCNH số 23 tháng 12/2019

08:43, 17/12/2019

TCNH số 22 tháng 11/2019

01:44, 04/12/2019

TCNH số 21 tháng 11/2019

11:17, 04/12/2019

TCNH số 20 tháng 10/2019

11:01, 04/12/2019

TCNH Số 19 Tháng 10/2019

02:11, 14/10/2019

TCNH Số 18 Tháng 9/2019

01:52, 02/10/2019

TCNH Số 17/2019

10:05, 13/09/2019

TCNH số 16 tháng 8/2019

08:32, 03/09/2019

TCNH số 15 tháng 8/2019

08:19, 26/08/2019

TCNH số 14 tháng 7/2019

04:34, 26/07/2019

TCNH số 13 Tháng 7/2019

03:52, 09/07/2019

TCNH Số 12 Tháng 6/2019

02:00, 27/06/2019

TCNH Số 11 Tháng 6/2019

10:33, 13/06/2019

TCNH Số 10 Tháng 5/2019

02:59, 31/05/2019

TCNH Số 9 Tháng 5/2019

07:41, 16/05/2019

TCNH Số 8 Tháng 4/2019

01:59, 23/04/2019

TCNH Số 7 Tháng 4/2019

03:15, 04/04/2019

TCNH Số 6 Tháng 3/2019

10:19, 27/03/2019

TCNH Số 5 Tháng 3/2019

10:39, 12/03/2019

TCNH Số 4 Tháng 2/2019

11:38, 21/02/2019
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao