Thứ Hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020

TCNH số 22 tháng 11/2019

Ngày đăng:02:32 05/12/2019
Lượt xem: 3.682
Cỡ chữ
Mục lục Tạp chí Ngân hàng số 22 phát hành tháng 11/2019NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Thực trạng ngân sách nhà nước và một số khuyến nghị.
ThS. Hồ Ngọc Tú
 
7- Để tăng cường thu hút FDI chất lượng cao từ EU.
ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
11- Đo lường mức độ cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Anh Tuấn
 
19- Xung đột lợi ích giữa bên thuê và bên nhận thế chấp tài sản: Góc nhìn từ 
thực tiễn.
ThS. Nguyễn Thùy Dương,
TS. Bùi Đức Giang
 
21- Nghiên cứu quyết định sử dụng dịch vụ thanh toán qua thiết bị di động của khách hàng trên địa bàn Hà Nội.
TS. Phan Hữu Nghị,
ThS. Đặng Thanh Dung
 
28- Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam - 
Dấu ấn tuổi 20.
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
30- Xây dựng chỉ số giá nhà ở - Nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.
PGS., TS. Nguyễn Ngọc Vinh
 
34- Thuật ngữ “Vị thế” trong học thuật và nghiên cứu về tài chính: Lịch sử, thảo luận và đề xuất phương án ứng dụng.
TS. Phan Trần Trung Dũng
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
39- Agribank đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại thị trường nông nghiệp, nông thôn.
 
41- Nhìn lại chặng đường "chung tay xây dựng nông thôn mới" của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trần Quang Hổ,
Trần Thị Ánh Ly
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
45- Tín dụng chính sách xã hội: Tiếp sức dân no ấm, gìn giữ phên dậu Tổ quốc.
 
48- 5 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ở Thái Bình: Những chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách.
Phương Linh
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
51- Kinh nghiệm quốc tế về giảm thiểu tổn thất do tin đồn thất thiệt trong hoạt động ngân hàng.
Nguyễn Hồ Thảo Nguyên,
Hồ Nguyên Phương,
Nguyễn Thị Kim Oanh
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
54- Đón vua hay đón Bác.
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
55- Cảm xúc.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


TCNH số 24 tháng 12/2019

09:21, 27/12/2019

TCNH số 23 tháng 12/2019

08:43, 17/12/2019

TCNH số 21 tháng 11/2019

11:17, 04/12/2019

TCNH số 20 tháng 10/2019

11:01, 04/12/2019

TCNH Số 19 Tháng 10/2019

02:11, 14/10/2019

TCNH Số 18 Tháng 9/2019

01:52, 02/10/2019

TCNH Số 17/2019

10:05, 13/09/2019

TCNH số 16 tháng 8/2019

08:32, 03/09/2019

TCNH số 15 tháng 8/2019

08:19, 26/08/2019

TCNH số 14 tháng 7/2019

04:34, 26/07/2019

TCNH số 13 Tháng 7/2019

03:52, 09/07/2019

TCNH Số 12 Tháng 6/2019

02:00, 27/06/2019

TCNH Số 11 Tháng 6/2019

10:33, 13/06/2019

TCNH Số 10 Tháng 5/2019

02:59, 31/05/2019

TCNH Số 9 Tháng 5/2019

07:41, 16/05/2019

TCNH Số 8 Tháng 4/2019

01:59, 23/04/2019

TCNH Số 7 Tháng 4/2019

03:15, 04/04/2019

TCNH Số 6 Tháng 3/2019

10:19, 27/03/2019

TCNH Số 5 Tháng 3/2019

10:39, 12/03/2019

TCNH Số 4 Tháng 2/2019

11:38, 21/02/2019
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao