Thứ Ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TCNH số 21 tháng 11/2021

Ngày đăng:03:08 11/11/2021
Lượt xem: 1.611
Cỡ chữ
MỤC LỤC TCNH SỐ 21 THÁNG 11 NĂM 2021

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
02- Tác động của nợ hộ gia đình đến ổn định tài chính vĩ mô.
TS. Đỗ Thị Hà Thương,
ThS. Phan Minh Anh,
ThS. Nguyễn Huy Toàn
 
10- Phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.
ThS. Hồ Ngọc Tú
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
14- Pháp luật về kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần.
TS. Phan Phương Nam
 
22- Nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán và phân loại chứng khoán trong quá trình hạch toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Huỳnh Thị Hương Thảo,
ThS. Hoàng Đình Dũng
 
THỰC TIỄN  - KINH NGHIỆM
 
26- Kinh doanh quốc tế - chuyên ngành phát triển vững mạnh.
GS., TS. Nguyễn Văn Tiến
 
31- Thực trạng tín dụng xanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
ThS. Nguyễn Thị Ánh Ngọc,
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
36- Agribank không ngừng nỗ lực đồng hành, hỗ trợ hàng triệu phụ nữ Việt Nam nâng cao quyền năng kinh tế và làm chủ cuộc sống.
Trang Ngô
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
39- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên miền đất võ Bình Định.
Nguyễn Uyên Dư
 
41- Nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
ThS. Nguyễn Văn Hân
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
45- Triển khai ngân hàng số - Kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn Việt Nam.
TS. Đặng Hoài Linh
 
51- Chống biến đổi khí hậu - Vai trò của các ngân hàng trung ương tại châu Á.
ThS. Nguyễn Thị Thúy Linh
 
54- Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của các nước trên thế giới nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và hàm ý chính sách.
ThS. Nguyễn Thiện Đức
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
58- Ai có trách nhiệm trồng người.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online