Thứ Hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020

TCNH số 21 tháng 11/2019

Ngày đăng:11:23 04/12/2019
Lượt xem: 3.547
Cỡ chữ
Mục lục Tạp chí Ngân hàng số 21 phát hành tháng 11/2019


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Cần một giải pháp tổng thể trong kiểm soát an toàn môi trường sinh thái.
PGS., TS. Nguyễn Trọng Tài,
ThS. Nguyễn Kim Oanh
 
7- Ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Hồ Nguyên Phương, 
Nguyễn Việt Trung
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
10- Hiệu ứng ngưỡng quy mô trong tác động của đa dạng hóa thu nhập tới lợi nhuận ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
Lê Đồng Duy Trung
 
21- Cải cách hoạt động thông tin tín dụng góp phần nâng chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam.
Anh Tuấn
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
22- Thanh khoản thị trường tài chính Việt Nam và một số khuyến nghị.
ThS. Lại Thị Thanh Loan
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
29- Chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”.
Viết Chung
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
32- Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
TS. Trần Hữu Ý,
Đinh Quang Hưng
 
39- Tiếp nối những ngọn lửa hồng ấm nghĩa tình.
Việt Hải
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
42- Chính sách an toàn vĩ mô của một số quốc gia và đề xuất đối với Việt Nam.
TS. Đoàn Thị Thanh Hương,
ThS. Vũ Mai Chi
 
50- Kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng các loại hình truyền thông mới và khuyến nghị cho Việt Nam.
Nguyễn Minh Phương
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
53- Phải lắng nghe ý kiến quần chúng.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


TCNH số 24 tháng 12/2019

09:21, 27/12/2019

TCNH số 23 tháng 12/2019

08:43, 17/12/2019

TCNH số 22 tháng 11/2019

01:44, 04/12/2019

TCNH số 20 tháng 10/2019

11:01, 04/12/2019

TCNH Số 19 Tháng 10/2019

02:11, 14/10/2019

TCNH Số 18 Tháng 9/2019

01:52, 02/10/2019

TCNH Số 17/2019

10:05, 13/09/2019

TCNH số 16 tháng 8/2019

08:32, 03/09/2019

TCNH số 15 tháng 8/2019

08:19, 26/08/2019

TCNH số 14 tháng 7/2019

04:34, 26/07/2019

TCNH số 13 Tháng 7/2019

03:52, 09/07/2019

TCNH Số 12 Tháng 6/2019

02:00, 27/06/2019

TCNH Số 11 Tháng 6/2019

10:33, 13/06/2019

TCNH Số 10 Tháng 5/2019

02:59, 31/05/2019

TCNH Số 9 Tháng 5/2019

07:41, 16/05/2019

TCNH Số 8 Tháng 4/2019

01:59, 23/04/2019

TCNH Số 7 Tháng 4/2019

03:15, 04/04/2019

TCNH Số 6 Tháng 3/2019

10:19, 27/03/2019

TCNH Số 5 Tháng 3/2019

10:39, 12/03/2019

TCNH Số 4 Tháng 2/2019

11:38, 21/02/2019
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao