Thứ Ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022

TCNH số 20 tháng 10/2021

Ngày đăng:03:42 26/10/2021
Lượt xem: 2.125
Cỡ chữ
MỤC LỤC SỐ 20 THÁNG 10/2021
 
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
TS. Nguyễn Đình Đáp
 
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 
7- Hệ thống tiêu chí xếp hạng các tổ chức tín dụng: Thông lệ quốc tế và giải pháp hoàn thiện.
Cục Giám sát an toàn hệ thống các TCTD - Cơ quan TTGSNH - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
12- Tác động của dự phòng rủi ro tín dụng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng.
TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc,
TS. Phan Ngọc Minh,
ThS. Đinh Văn Hoàn
 
15- Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
TS. Đặng Thị Minh Nguyệt,
ThS. Phạm Thu Trang,
ThS. Nguyễn Bích Ngọc
 
23- Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Nguyễn Văn Chiến, 
Phạm Thị Minh Thùy
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
29- Chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đào Minh Thắng
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
33- Agribank sát cánh cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế đất nước.
Ngô An
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
36- Bắc Giang chuyển vốn chính sách giúp nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19.
Đông Dư
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
39- Mô hình cho vay bán buôn trong tài chính vi mô ở các nước trên thế giới và gợi ý đối với Việt Nam.
PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao,
ThS. Nguyễn Nhi Quang
 
47- Phân tích tổng quan về nghiên cứu tài chính toàn diện trên thế giới và gợi ý xu hướng nghiên cứu.
TS. Nguyễn Minh Sáng
 
53- Truyền thông chính sách bảo hiểm tiền gửi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và gợi ý đối với Việt Nam.
Việt Hưng
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
55- Phụ nữ phải tham gia chính quyền nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa.
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
 
56- Làm việc tại nhà hay văn phòng? Xu hướng làm việc mới trong tương lai.
TS. Nguyễn Thị An Bình,
ThS. Trịnh Khánh Trung
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online