Thứ Hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020

TCNH số 14 tháng 7/2020

Ngày đăng:09:04 06/08/2020
Lượt xem: 842
Cỡ chữ
 

TCNH số 14 tháng 7/2020


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Mục tiêu và động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
TS. Nguyễn Minh Phong,
ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
 
6- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.
TS. Đặng Hoài Linh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
12- Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến sự phát triển bền vững của ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Ngô Thu Giang,
ThS. Phạm Hiền Lương,
TS. Đặng Anh Tuấn
 
19- Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019.
Nguyễn Văn Thọ,
Nguyễn Ngọc Linh
 
23- Tính bền vững của các hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam.
PGS., TS. Trương Quang Thông,
ThS. Phan Thanh Bình
 
30- Kiểm định nhân tố tác động đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình Camel.
TS. Nguyễn Hồng Yến
 
34- Quản trị dữ liệu trong ngân hàng và gợi ý cho Việt Nam.
ThS. Lại Thị Thanh Loan
 
39- Bàn về pháp luật phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao.
ThS. Nguyễn Thúy Ngọc
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
45- Agribank - Thấu hiểu nông dân với thẻ thấu chi.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
48- Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị - xã hội cùng chung tay giảm nghèo bền vững.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
52- Kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2020 và xu thế điều chỉnh chính sách tiền tệ ở các nước.
TS. Lê Thị Thùy Vân
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Bữa cơm quý giá nhất.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao