Thứ Hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021

TCNH số 10 tháng 5/2020

Ngày đăng:04:52 14/10/2020
Lượt xem: 8.517
Cỡ chữ
 
MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 10 /2020


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến cung, cầu và trung gian tài chính.
TS. Bùi Duy Hưng
 
6- Kịch bản nào đặt ra đối với nền kinh tế, ngân hàng và khách hàng trong giai đoạn tới.
TS. Tôn Thanh Tâm
 
13- Tác động xã hội của dịch Covid-19.
TS. Nguyễn Minh Phong
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
18- Thí điểm tiền di động - Các vấn đề cần quan tâm.
PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao,
Phạm Thị Dung
 
26- Giải pháp chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ.
ThS. Lê Hoàng Tùng
và nhóm nghiên cứu
 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
35- Phát triển Bancassurance tại Việt Nam - Một số giải pháp.
ThS. Phạm Xuân Hòe,
ThS. Lê Phú Lộc
 
38- Hướng dẫn của ICC về tác động của Covid-19 đối với các giao dịch tài trợ thương mại tuân thủ các quy tắc ICC.
Nguyễn Hữu Đức
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
45- Agribank “tiếp sức” nguồn vốn giúp nông dân đổi đời.
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
47- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
49- Sử dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 - Một vài quan sát từ Hoa Kỳ và các quốc gia.
Hoàng Thị Lan Hương,
Đào Anh Tuấn
 
53- Quản lý nhà nước về nợ xấu - Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam.
ThS. Phạm Phú Thái
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
60- Hình ảnh cao đẹp của Bác Hồ trong chiến dịch biên giới năm 1950.
 
ĐOÀN THỂ - XÃ HỘI
 
61- Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành.
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online