Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tạp chí ngân hàng số 6

Ngày đăng: 09:29 - 16/12/2016
Lượt xem: 2.131
Cỡ chữ
Là một người vẫn duy trì quan điểm “tăng trưởng thực chất và bền vững, không chạy theo mục tiêu tăng trưởng”, TS.Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, ông đã bấm nút thông qua Nghị quyết cho năm 2017 khi thấy các chỉ tiêu đó là hợp lý. Bởi mục tiêu thường xuyên lâu dài của chúng ta là đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, bảo đảm công ăn việc làm.