Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Tạp chí ngân hàng mới 2016

Ngày đăng: 09:12 - 16/12/2016
Lượt xem: 1.363
Cỡ chữ

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao