Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2019 đạt trung bình 13,4%/năm

Ngày đăng:10:41 14/10/2020
Lượt xem: 160
Cỡ chữ
Tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2019 đạt trung bình 13,4%/năm, cao hơn mục tiêu 11-12%/năm được đề ra tại Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.Bộ Công Thương cho biết, tốc độ tăng trưởng trung bình xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011-2019 đạt 13,4%

Báo cáo đánh giá tình hình thực Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 72,24 tỷ USD năm 2010 lên 264,2 tỷ USD trong năm 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu năm 2019 gấp 3,7 lần năm 2010 (vượt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010).

Tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2011 - 2019 đạt trung bình 13,4%/năm, cao hơn mục tiêu 11-12%/năm được đề ra tại Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Giai đoạn 2016-2019, cơ cấu hàng xuất khẩu đã đảm bảo đúng mục tiêu đề ra tại Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng trên 80%; tiếp đến là nhóm hàng nông sản, thủy sản chiếm trên 10% và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản chỉ còn chiếm hơn 1%  tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã chuyển dịch tích cực. Nhóm hàng công nghiệp chế biến có tỷ trọng tăng từ 61,2% năm 2011 lên tới 84,2% năm 2019. Nếu như năm 2011, trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản chiếm 11,6% thì tới năm 2019, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này chỉ còn ở mức 1,7%. Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản cũng có tỷ trọng giảm đều qua các năm từ 20,8% vào năm 2011 xuống còn 9,6% vào năm 2019.

Số mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên đã tăng qua các năm. Năm 2019 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người năm 2019 đạt khoảng 2.740 USD/người, gấp 2,5 lần so với năm 2011. Mục tiêu giá trị xuất khẩu bình quân đầu người đạt trên 2000 USD đã đạt được từ năm 2017.

Cán cân thương mại đã được kiểm soát và dần chuyển sang xuất siêu từ năm 2016 đến nay, đạt chỉ tiêu tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020 đề ra trong Chiến lược. 

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, cán cân thương mại luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm, lần lượt là 1,77 tỷ USD (năm 2016), 2,11 tỷ USD (năm 2017), 6,83 tỷ USD (năm 2018), 10,87 tỷ USD (năm 2019). 9 tháng đầu năm 2020, xuất siêu đạt 16,6 tỷ USD.

Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều sản phẩm đã dần có khả năng cạnh tranh cao trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ… Tính đến năm 2019, có 17 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 8 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD và 6 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm so với năm trước, xuất khẩu của nước ta vẫn đạt được tăng trưởng dương, 9 tháng đạt 202,42 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Thế Hải

Theo: baodautu.vn

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao