Tăng cường tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
23/04/2020 929 lượt xem
Ngày 22/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới tất cả các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước về tăng cường tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm và các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức tín dụng trên địa bàn…

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe Vụ Trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, đại diện các NHTM, công ty tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hiệp hội ngân hàng phát biểu ý kiến báo cáo tình hình, kết quả đạt được, những vướng mắc phát sinh, đề xuất, kiến nghị để đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, Thống đốc NHNN đã cho rằng, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Ngành Ngân hàng là một trong những ngành đi đầu trong việc tham mưu, ban hành, triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế. Toàn ngành Ngân hàng đã vào cuộc sớm, tích cực, ngay từ cuối tháng 2, đã chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh tới hoạt động ngân hàng. Ngày 13/3/2020, NHNN đã ban hành thông tư 01, đây là giải pháp đột phá, vì dịch bệnh này chưa có tiền lệ nên với các quy định mới, mạnh tại Thông tư này đã huy động nội lực của ngành Ngân hàng (không sử dụng ngân sách nhà nước) thực hiện cơ cấu lại nợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và doanh nghiệp vay vốn. NHNN cũng kịp thời ban hành chỉ thị 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên thực tế. Qua đó cho thấy sự chủ động, tích cực, quyết liệt của toàn hệ thống thời gian qua. Cùng với đó, NHNN đã rất kịp thời chủ động trong việc điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt là thanh khoản, liên ngân hàng, giữ ổn định tỉ giá, giảm lãi suất, đặc biệt trong lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô.

image

Quang cảnh Hội nghị

Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, toàn ngành Ngân hàng, từ NHNN đến các TCTD đã và đang rất quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, cho khách hàng vay vốn. Sau 01 tháng triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách, những kết quả đạt được bước đầu của ngành Ngân hàng là rất tích cực, thể hiện tính chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng. Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá rất cao kết quả triển khai bước đầu của các TCTD. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc cần tháo gỡ. Để kịp thời có biện pháp xử lý, triển khai hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, cho nền kinh tế, Thống đốc NHNN yêu cầu:

Toàn bộ hệ thống các TCTD cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của Ngành với nền kinh tế, triển khai mạnh mẽ các biện pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất cho vay. Phải xác định việc hỗ trợ khách hàng vay vốn cũng là hỗ trợ cho chính các TCTD, giúp hệ thống TCTD hoạt động tốt hơn trong giai đoạn khó khăn. Hỗ trợ cho khách vay vốn có tác dụng đối với cả hệ thống ngân hàng lẫn khách hàng vay vốn, là trách nhiệm của từng TCTD đối với ngành Ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Ngay sau cuộc họp này, các NHTM có vốn của nhà nước phải tổ chức quán triệt tới tất cả các chi nhánh các quy định về hỗ trợ khách hàng để tiếp tục đẩy nhanh tiến trình làm việc với khách hàng, xử lý tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong thực tế.

Các TCTD phải coi việc tập trung chỉ đạo triển khai chỉ thị 01, thông tư 01, chỉ thị 02 của NHNN là công việc trọng tâm trong năm 2020 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các TCTD chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo NHNN về việc triển khai thực hiện công việc trọng tâm này. Các TCTD thường xuyên báo cáo kết quả thực tế đạt được cho NHNN. Thống đốc Lê Minh Hưng giao Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và Vụ Truyền thông tổng hợp số liệu, định kỳ báo cáo và cập nhật thường xuyên kết quả đạt được.

Các TCTD cần chia sẻ tối đa khó khăn với khách hàng vay vốn, với nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay cũng như sau khi dịch kết thúc. Trong đó, thực hiện tối đa việc giảm chi phí đó để hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế, phải xem xét chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư cho những dự án án khả thi, phải coi cho vay mới hỗ trợ phục hồi sau dịch là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay. Đây là nhiệm vụ chủ yếu của các TCTD trong thời gian tới.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD phải tiếp tục tập trung chỉ đạo đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng, duy trì tính lành mạnh của hoạt động ngân hàng trong những năm tới. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích phù hợp để chi nhánh, phòng giao dịch, cán bộ thực hiện tháo gỡ khó khăn cho khách hàng nhưng cũng phải xử lý với các chi nhánh, các cán bộ thiếu trách nhiệm, gây khó khăn phiền hà, chậm chễ trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đối với một số TCTD chưa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Thông tư 01 của NHNN phải kịp thời ban hành và triển khai thực hiện. Trong quá trình cơ cấu lại nợ, không chỉ khách hàng doanh nghiệp mà cả khách hàng cá nhân bị khó khăn trong thu nhập cũng cần phải được các NHTM phải xem xét cơ cấu lại nợ, cả nợ gốc và nợ lãi.

Mặt khác, các TCTD cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, kịp thời trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, công bố công khai các kết quả xử lý, kết quả cho vay mới, cơ cấu lại nợ…., phối hợp chặt chẽ với Vụ Truyền thông NHNN công bố kịp thời những kiến nghị của các tổ chức cá nhân liên quan. Công bố đầy đủ cả những khách hàng nào được giải quyết, những khách hàng nào không đủ điều kiện vay vốn…

image

Đ/c Dương Quyết Thắng - Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu ý kiến

Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 01, chỉ thị 02 là nhiệm vụ quan trọng nhất, xuyên suốt trong năm 2020. NHNN chi nhánh thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin, chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh, làm việc với các sở ban ngành địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn chủ động xử lý các kiến nghị. Phải chủ động chỉ đạo, phối hợp TCTD trên địa bàn để xử lý các vấn đề phát sinh trên thực tế. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý các TCTD, các cán bộ ngân hàng trên địa bàn thiếu trách nhiệm, không chấp hành chỉ đạo của NHNN, để khách hàng đáng lẽ được hỗ trợ nhưng chậm hoặc không được xử lý.

Đối với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN: Trước diễn biến thị trường quốc tế, khu vực còn phức tạp, tác động của dịch bệnh với nền kinh tế, các Vụ, Cục có liên quan đã chủ động theo dõi, đánh giá, thường xuyên rà soát bổ sung các kịch bản điều hành để kiểm soát, giữ các cân đối vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Vụ pháp chế, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Thanh toán chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định hiện hành và ban hành ngay các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các vấn đề còn vướng mắc, các kiến nghị chủ yếu tập trung vào Thông tư 01, nhất là các vấn đề về thời hạn cơ cấu lại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, dự thu, xác định khách hàng, cho vay tái cấp vốn, thanh toán điện tử…, tiếp tục triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, miễn giảm phí dịch vụ điện tử.

Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương phối hợp các bộ ngành triển khai nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, cho vay mới các đối tượng chính sách bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, hoàn thiện thủ tục xin ý kiến các bộ, ngành trình thủ tướng giảm lãi suất cho các đối tượng này.

Hiệp hội Ngân hàng phát huy vai trò của mình, tạo sự đồng thuận giữa các NHTM thành viên trong việc triển khai hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịc bệnh. Đồng thời, nắm bắt và có hình thức thông tin kịp thời, rộng rãi về những hoạt động, ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của các NTHM trong giai đoạn hiện nay…

Thống đốc Lê Minh Hưng tin tưởng, với sự tập trung quyết liệt và trách nhiệm của toàn ngành Ngân hàng, đặc biệt là các TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Ngân hàng, thời gian tới sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa trong việc hỗ trợ nền kinh tế khắc phục khó khăn dịch bệnh, thúc đẩy nền kinh tế sau dịch.

CKH

Nguồn: sbv.gov.vn

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 28 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
24/01/2022 31 lượt xem
Trong năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với ngành Ngân hàng là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Tạp chí Ngân hàng điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng trong năm 2021 đáng ghi nhớ này.
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 58 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?