Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng:08:10 20/12/2019
Lượt xem: 10.996
Cỡ chữ
Ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị được Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương.

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu NHNN

Tham gia hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan NHTW có sự tham dự của đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Đảng ủy Cơ quan NHTW, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN TW, ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên NHTW, Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc, các cán bộ chuyên trách công tác Đảng trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu chuyên đề nghiên cứu, học tập năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

GS, TS Hoàng Chí Bảo liên hệ với những biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, các bệnh tham nhũng, lười biếng, a dua, nói một đằng làm một nẻo; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

GS, TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh, việc triển khai chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

CKH

Nguồn:https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV403274&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=31338679975940577#%40%3F_afrLoop%3D31338679975940577%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV403274%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Daxj49x73i_54

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu