Thứ Bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021

Quá trình hình thành và phát triển Tạp chí Ngân hàng

Ngày đăng:11:34 26/03/2021
Lượt xem: 150.919
Cỡ chữ
- Tháng 9/1952: 2 số Tập san Ngân hàng đầu tiên ra mắt bạn đọc.
- Năm 1953-1954: Mỗi năm xuất bản 8 số Tập san Ngân hàng.
- Năm 1955: Xuất bản 10 số Tập san Ngân hàng.
- Năm 1956: Xuất bản 15 số Tập san Ngân hàng.
- Năm 1957, 1958: Xuất bản 12 số Tập san Ngân hàng khổ 19x26 cm.
- Năm 1959: Xuất bản 23 số Tập san Ngân hàng.
- Năm 1960: Lần đầu tiên, Tập san Ngân hàng in ảnh kèm bài viết.
- Năm 1961-1967: Mỗi tháng xuất bản 3 kỳ, mỗi kỳ 15 trang.
- Năm 1968-1971: Mỗi năm xuất bản 12 số Tập san, mỗi số dày 31 trang.
- Năm 1972-1973: Tập san Ngân hàng có nhiều thay đổi về hình thức và thêm nhiều chuyên mục.
- Năm 1977-1986: Tập san Ngân hàng xuất bản 2 tháng 1 kỳ.
- Năm 1987: Tập san Ngân hàng xuất bản 1 tháng 1 kỳ.
- Năm 1988-1989: Mỗi năm xuất bản 12 số Tập san Ngân hàng.
- Năm 1990: Tạp chí Ngân hàng - cơ quan lý luận và chỉ đạo nghiệp vụ của ngành Ngân hàng được chính thức ra mắt, mỗi năm xuất bản 12 số Tập san Ngân hàng, mỗi số dày 40 trang.
 - Năm 1991-1996: Tổng cộng có 985 bài viết được đăng trên Tạp chí Ngân hàng; từ năm 1993, Tạp chí Ngân hàng đã thành lập Hội đồng Biên tập.
- Từ tháng 1/1997 đến cuối tháng 6/1997: Tổng cộng có 116 bài viết được đăng trên Tạp chí Ngân hàng.
- Từ tháng 8/1997 đến tháng 12/1997: Tạp chí Ngân hàng được sáp nhập với Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng, lấy tên chính thức là Tạp chí Ngân hàng.
- Từ tháng 1/1998 đến cuối tháng 6/1999: Tạp chí Ngân hàng xuất bản 36 số định kỳ (2 số/tháng).
- Từ tháng 7/1999 đến nay: Theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tạp chí Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay, Tạp chí Ngân hàng xuất bản 2 kỳ/tháng, mỗi số dày 68 trang. Ngoài các số định kỳ, còn xuất bản các số chuyên đề theo yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ. 
- Tháng 9/2015: Thay đổi Măng sét  Tạp chí Ngân hàng và bộ nhận diện thương hiệu mới.
- Tháng 11/2016: Tạp chí Ngân hàng được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.
- Từ tháng 8/2018, phát hành ấn phẩm Chuyên đề Tin học Ngân hàng theo Quyết định số 895/QĐ-NHNN ngày 07/5/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và giấy phép số 243/GP-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ Thông tin & Truyền thông, định kỳ 8 số/năm, mỗi số dày 48 trang.
- Từ tháng 5/2020, ấn phẩm Chuyên đề Tin học Ngân hàng đổi tên thành Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số theo Giấy phép Sửa đổi, bổ sung số 191/GP-BTTTT ngày 05/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.