Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021

“Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”

Ngày đăng:08:25 13/07/2020
Lượt xem: 674
Cỡ chữ
Ngày 25/6/2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”.
 
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng gần 500 đại biểu đại diện cho Ban Nữ công Công đoàn các cấp ngành Ngân hàng.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhấn mạnh mục tiêu: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Thực hiện chiến lược ấy, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của mình.

Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, 
Chủ tịch CĐNHVN phát biểu tại hội nghị
Bên cạnh việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình vào các chương trình công tác của tổ chức công đoàn, của Ban Nữ công Công đoàn các cấp, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động có văn bản hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình và Trẻ em tới các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện.
Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và chuyên môn cùng cấp, các cấp công đoàn đã triển khai, thực hiện công tác gia đình một cách đồng bộ, hiệu quả, không phô trương, hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác gia đình và trẻ em.
 
Đặc biệt, hưởng ứng sự kiện “Áo dài, di sản văn hóa Việt Nam”, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã giao Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng các Vụ chức năng liên quan của Ngân hàng Nhà nước thực hiện trang cấp đồng phục áo dài cho toàn thể chị em CBĐVNLĐ Ngân hàng Nhà nước năm 2020. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của các cấp Lãnh đạo với nữ CBĐVNLĐ khối Ngân hàng Nhà nước. Còn đối với các NHTM, các tổ chức tín dụng thì tùy tình hình thực tế, Công đoàn phối hợp chuyên môn nghiên cứu đề xuất thực hiện trang cấp áo dài đồng phục cho nữ CBĐVNLĐ.
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Công đoàn và Ban Nữ công Công đoàn các cấp ngành Ngân hàng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Cấp ủy, Ban Lãnh đạo mà trong đó Công đoàn là đầu mối tổ chức thực hiện.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước bằng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật bình đẳng giới và các văn bản pháp luật khác có liên quan…
Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi kỹ năng ứng xử, phòng chống bạo lực gia đình, chú trọng đối tượng tuyên truyền là nam giới và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phấn đấu 100% số CBĐVNLĐ trong Ngành được truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch của NHNN triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
 
Cùng với đó, cụ thể hoá hơn nữa các nội dung của Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào chương trình công tác hàng năm của Ban Nữ công công đoàn các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với các chiến lược, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện.

TCNH số 13/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu