Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Những thành tích nổi bật

Ngày đăng:10:42 16/02/2017
Lượt xem: 916
Cỡ chữ
- Liên tục trong quá trình xây dựng và phát triển, Tạp chí Ngân hàng đã khẳng định vai trò, vị thế và bề dày truyền thống của cơ quan lý luận nghiệp vụ của ngành Ngân hàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
- Ghi nhận những thành tích và đóng góp xứng đáng vào hoạt động của toàn Ngành nói riêng và đất nước nói chung, Tạp chí Ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: 
  • Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1987); 
  • Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1992) ; 
  • Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010);
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2007, 2009, 2011);
  • Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương(các năm 2002, 2007);
  • Bằng khen của Thống đốc NHNN (các năm 2000, 2002, 2007);
- Ngoài ra, còn có nhiều công chức, viên chức của Tạp chí Ngân hàng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
 
- Tập thể Tạp chí Ngân hàng và các Phòng Ban, cá nhân liên tục được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao tặng bằng khen và các danh hiệu thi đua cao quý khác.
 
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao